TAHA SURESİ / 315
52.(Musa) dedi ki: "Onların bilgisi Rabbimin katında bir kitaptadır. Rabbim ne yanılır ne de unutur!
53.O, sizin için yeri bir döşek yapan, onda size yollar açan ve gökten yağmur indirendir." Böylece onunla çeşitli bitkilerden çift çift çıkardık.
54.Yiyin ve hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda akıl sahipleri için ayetler vardır.
55.Sizi ondan yarattık, ona döndüreceğiz ve bir kere daha ondan çıkaracağız.
56.Andolsun ki ona (Firavun'a) ayetlerimizin tümünü gösterdik de o yalanladı ve ayak diretti.
57.Dedi ki: "Sen, büyünle bizi yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin, ey Musa?
58.Muhakkak, biz de sana karşı benzer bir büyü getireceğiz. Şimdi sen kendinle bizim aramızda bir buluşma yer ve zamanı belirle. Senin de bizim de karşı olmayacağımız uygun bir yer olsun.
59.Dedi ki: "Buluşma zamanımız süs günü [3] ve insanların toplanacağı kuşluk vaktidir."
60.Bunun üzerine Firavun dönüp gitti, hilesini (gerçekleştirecek büyücülerini) topladı sonra geldi.
61.Musa onlara dedi ki: "Yazık size! Allah'a karşı yalan uydurmayın. Sonra bir azapla sizin kökünüzü kurutur. Yalan uyduran perişan olmuştur."
62.Bunun üzerine (büyücüler) işlerini aralarında tartıştılar ve gizlice konuştular.
63.Dediler ki: "Bunlar muhakkak, büyüleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve sizin örnek yolunuzu (dininizi) yok etmek isteyen iki büyücüdür.
64.Onun için tuzaklarınızı toplayın sonra sıra halinde gelin. Bugün üstün gelen umduğuna erer."

Dipnotlar

3.Firavun halkının ulusal bayramı olarak kabul edilen gün.