TAHA SURESİ / 314
38.Hani annene vahyolunanı vahyetmiştik: [1]
39."Onu sandığa koyup suya bırak, su onu sahile bıraksın. Benim de düşmanım onun da düşmanı olan kişi (Firavun) onu alacaktır." Gözümün önünde yetiştirilmen için tarafımdan sana bir sevgi bıraktım. [2]
40.Hani kızkardeşin dolaşıp: "Ona bakacak birini size bildireyim mi?" diyordu. Böylece gözü aydın olsun ve üzülmesin diye seni annene döndürdük. Sen bir can öldürmüştün de seni tasadan kurtarmış ve çeşitli şekillerde imtihan etmiştik. Medyen halkı arasında yıllarca kaldın sonra da bir takdir üzere (buraya) geldin, ey Musa!
41.Seni kendim için seçtim.
42.Sen ve kardeşin ayetlerimle gidin ve beni anmakta gevşeklik göstermeyin.
43.Firavun'a gidin. Çünkü o gerçekten azdı.
44.Ona yumuşak söz söyleyin. Umulur ki öğüt alır veya korkar.
45.Dediler ki: "Rabbimiz! Biz onun bize karşı taşkınlık etmesinden ya da iyice azmasından korkuyoruz."
46.Dedi ki: "Korkmayın! Çünkü ben sizinleyim. Duyuyor ve görüyorum."
47.Haydi ona gidip deyin ki: "Biz Rabbinin iki elçisiyiz. İsrailoğullarını bizimle gönder ve onlara işkence etme. Şüphesiz biz sana Rabbinden ayetle geldik. Selâm hidayete uyanların üzerinedir.
48.Doğrusu bize azabın, yalanlayanın ve yüz çevirenin üzerine olduğu vahyedilmiştir."
49.(Firavun) dedi ki: "Sizin Rabbiniz kimdir, ey Musa?."
50.Dedi ki: "Rabbimiz her şeye yaratılış (biçim)ini veren sonra doğru yola iletendir."
51.(Firavun) dedi ki: "Peki ilk nesillerin durumu nedir?"

Dipnotlar

1.Burada vahiyle kastedilen ilham veya gece gösterilen rüyadır.

2.Yani Firavun`un kalbine sana karşı bir sevgi yerleştirdim.