TAHA SURESİ / 313
13.Ben seni seçtim. Artık vahyolunanı dinle.
14.Şüphesiz ben Allah'ım. Benden başka ilâh yoktur. Şu halde bana kulluk et ve beni anmak için namaz kıl.
15.Muhakkak kıyamet gelecektir. Her canın gösterdiği çabanın karşılığını görmesi için onu gizlemekteyim.
16.Ona inanmayıp da kendi arzusuna uyan kimse seni ondan alıkoymasın. Yoksa helâk olursun.
17.Şu sağ elindeki nedir, ey Musa?"
18.Dedi ki: "O asamdır. Ona dayanırım. Onunla koyunlarıma (yaprak) silkerim. Onda benim için daha başka yararlar da vardır."
19.(Allah) dedi ki: "Onu at, ey Musa!"
20.Böylece onu attı. Birden o, hızla koşan bir yılan oluverdi.
21.(Allah) dedi ki: "Onu al ve korkma. Onu tekrar ilk haline döndüreceğiz.
22.Elini yanına sok. Bir hastalık olmadan, başka bir mucize olarak, bembeyaz çıksın.
23.Böylece sana, büyük mucizelerimizden (birini) göstermiş olalım.
24.Firavun'a git. Çünkü o gerçekten azdı."
25.Dedi ki: "Rabbim! Benim göğsüme genişlik ver.
26.Bana işimi kolaylaştır.
27.Dilimden düğümü çöz.
28.Ki sözümü iyi anlasınlar.
29.Bana ailemden bir yardımcı ver.
30.Kardeşim Harun'u.
31.Onunla arkamı güçlendir.
32.Onu işimde ortak kıl.
33.Böylece seni çok tesbih edelim.
34.Ve seni çok analım.
35.Şüphesiz sen bizi görmektesin."
36.(Allah) dedi ki: "İstediğin sana verilmiştir, ey Musa!
37.Andolsun biz sana bir başka defa gene lütufta bulunmuştuk.