MERYEM SURESİ / 312
96.İman edip de salih ameller işleyenlere Rahman bir sevgi verecektir.
97.Onunla (Kur'an'la) takva sahiplerini müjdeleyesin ve direnen bir kavmi uyarasın diye onu senin dilinle kolaylaştırdık.
98.Onlardan önce nice nesilleri helâk ettik. Şimdi onlardan birini hissediyor veya bir fısıltılarını duyuyor musun?

20.TAHA SURESİ

"Taha" adı surenin birinci ayetindeki hurufu mukattaa'dan gelmektedir. Mekke döneminde inmiştir. 135 ayettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.Ta. Ha.
2.Biz sana Kur'an'ı güçlük çekmen için indirmedik.
3.Ancak (Allah'tan) korkan için bir öğüt olarak (indirdik).
4.Yeri ve yüce gökleri yaratan tarafından indirilmiş (bir kitaptır).
5.O Rahman, Arş'ı kuşatmıştır.
6.Göklerde, yerde, bu ikisinin arasında ve toprağın altında ne varsa hepsi O'nundur.
7.Sen sözü açığa vursan da (gizlesen de birdir). Çünkü muhakkak O gizliyi de ondan daha gizlisini de bilir.
8.Allah (O'dur) ki, O'ndan başka ilâh yoktur. En güzel isimler O'nundur.
9.Sana Musa'nın haberi geldi mi?
10.Hani o bir ateş görmüştü de ailesine: "Siz durun. Ben bir ateş gördüm. Umarım oradan size bir kor getirir yahut ateşin yanında bir yol gösterici bulurum" demişti.
11.Onun yanına gelince: "Ey Musa!" diye seslenildi.
12."Ben, şüphesiz senin Rabbinim. Ayakkabılarını çıkar. Sen kutsal vadi olan Tuva'dasın.

Nüzul Sebepleri

2.İbnu Merdeviye`nin Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiğine göre Resulullah (a.s.)`a ilk vahiy geldiği sıralarda namaz kılarken ayaklarının ön kısımları üzerine dikilerek dururdu. Bunun üzerine bu ayeti kerime indirildi.

Bir rivayete göre de Resulullah (a.s.) geceleri uzun süre teheccüd namazı kıldığından ayakları şişerdi. Bunun üzerine bu ayeti kerime indirildi.

İbnu Merdeviye`nin Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiğine göre de müşriklerin Resulullah (a.s.) hakkında: "Bu adam Rabbine karşı şaki oldu (O`na karşı geldi)" demeleri üzerine bu ayeti kerime indirildi.

Bu ayeti kerimenin iniş sebebi hakkında daha başka rivayetler de nakledilmiştir. Bu rivayetlerde genellikle Resulullah (a.s.)`ın kendisine vahiy gelmesinden sonra içine düştüğü bazı sıkıntılardan söz edilmekte, ayeti kerimenin bu sıkıntılarla ilgili olarak indirildiği belirtilmektedir.