MERYEM SURESİ / 311
77.Şu ayetlerimizi inkâr eden ve: "Bana elbette mal ve çocuklar verilecek" diyeni gördün mü?
78.Gaybden haberdar mı oldu yoksa Rahman'ın katından bir ahid mi aldı?
79.Asla! Biz onun dediğini yazacak ve onun için azabı uzattıkça uzatacağız.
80.Söylediklerine biz varis oluruz ve o bize tek başına gelir. [6]
81.Kendileri için destek sağlasınlar diye Allah'tan başka ilâhlar edindiler.
82.Asla! (İlah edindikleri şeyler) onların (kendilerine) ibadetlerini inkâr edecek ve onlara karşıt olacaklar.
83.Bizim kâfirlere kendilerini kışkırtıp duran şeytanlar gönderdiğimizi görmedin mi?
84.Onlar hakkında acele etme. Biz onların (günlerini) sayıyoruz.
85.Takva sahiplerini heyet halinde Rahman'ın huzuruna topladığımız gün,
86.Günâhkârları da susuz topluluk halinde cehenneme sürdüğümüz (gün),
87.Rahman'ın katında bir ahid almış olanların dışındakiler şefaat hakkına sahip olamazlar.
88."Rahman çocuk edindi" dediler.
89.Andolsun siz, çok çirkin bir şey ortaya attınız.
90.Bundan dolayı neredeyse gökler çatlayacak, yer yarılacak ve dağlar parçalanıp çökecek.
91.Rahman'a çocuk isnad ettiler diye!
92.Oysa Rahman'a çocuk edinmek yaraşmaz.
93.Göklerde ve yerde bulunanların hiçbiri müstesna olmaksızın hepsi Rahman'a kul olarak gelir.
94.Andolsun O, onların tümünü kuşatmış ve sayı olarak da saymıştır.
95.Onların hepsi kıyamet günü O'na tek başlarına geleceklerdir.

Dipnotlar

6.Yani: "Kendine verileceğini ileri sürdüğü mal ve evlad türünden halen eli altında olanlara da biz varis oluruz ve o kıyamet günü yanında ne mal ne evlad olmaksızın yalnız başına huzurumuza çıkarılır."

Nüzul Sebepleri

77-80.Buhari ve Müslim`in Habbab bin Eret (r.a.)`ten rivayet ettiklerine göre, Habbab (r.a.)`ın As bin Vâil`de alacağı vardı. (Resulullah (a.s.) bu adamın adını Asi bin Vâil olarak değiştirmiştir). Habbab (r.a.) alacağını istemek üzere As`ın yanına gitti. "Muhammed`i inkâr etmediğin sürece bu alacağını vermem" dedi. Habbab (r.a.): "Sen ölüp yeniden dirilmedikçe hayır" dedi. As: "Ben ölüp yeniden dirilecek miyim?" diye sordu. Habbab (r.a.): "Evet" dedi. As da: "Öyleyse, o zaman (ölüp yeniden dirildiğim zaman) benim malım ve oğullarım olur, böylece alacağını öderim" dedi. Bunun üzerine bu ayeti kerime indirildi.