MERYEM SURESİ / 310
65.(O) göklerin, yerin ve bu ikisinin arasındakilerin Rabbidir. O halde O'na ibadet et ve O'na ibadette kararlı ol. O'nun bir adaşı olan birini biliyor musun?
66.İnsan der ki: "Öldüğüm zaman mı diri olarak kaldırılacağım?"
67.İnsan, daha önce hiçbir şey değilken, bizim onu yarattığımızı düşünmüyor mu?
68.Rabbine yemin olsun ki, onları da şeytanları da mutlaka haşredeceğiz. Sonra onları cehennemin çevresinde dizüstü çökmüş olarak hazır bulunduracağız.
69.Sonra her kitleden Rahman'a karşı azgınlık göstermede en şiddetli olanı ayıracağız.
70.Sonra elbette biz, oraya girmeye kimlerin daha çok lâyık olduklarını daha iyi biliriz.
71.Sizden oraya uğramayacak yoktur. Bu, Rabbinin üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür.
72.Sonra takva sahiplerini kurtarır; zalimleri ise orada dizüstü çökmüş halde bırakırız.
73.Onlara apaçık ayetlerimiz okunduğunda inkâr edenler iman edenlere derler ki: "İki gruptan hangisi makam bakımından daha iyi ve topluluk bakımından daha güzeldir?."
74.Onlardan önce nice nesilleri helâk ettik ki, onlar eşya ve gösterişce daha güzeldiler!
75.De ki: "Sapıklıkta olana Rahman ne kadar mühlet verirse versin; sonuçta kendilerine vaadedileni, ya azabı veya kıyameti gördüklerinde kimin yerinin daha kötü ve askerinin daha zayıf olduğunu bileceklerdir."
76.Allah hidayete erenlerin hidayetlerini artırır. Kalıcı olan iyi davranışlar ise Rabbinin katında sevapça da daha hayırlıdır, varılacak sonuç bakımından da daha hayırlıdır.