MERYEM SURESİ / 306
12."Ey Yahya! Kitab'ı kuvvetle tut." [1] Biz ona daha çocukken hikmeti verdik.
13.Tarafımızdan ona bir gönül yumuşaklığı ve temizlik de (verdik). O sakınan biriydi.
14.Anne babasına iyi davranırdı. İsyankâr bir zorba değildi.
15.Doğduğu gün, öleceği gün ve diri olarak kaldırılacağı gün ona selâm olsun!
16.Kitap'ta Meryem'i de an. Hani o ailesinden ayrılıp doğu tarafında bir yere çekilmişti.
17.Ardından onların önlerine bir perde çekmişti. Bu sırada biz ona Ruh'umuzu (Cebrail'i) gönderdik. O düzgün bir insan kılığında göründü.
18.Dedi ki: "Ben senden Rahman'a sığınırım. Eğer (fenalıktan) sakınan biriysen."
19.(Ruh) dedi ki: "Ben ancak senin Rabbinin bir elçisiyim. Sana tertemiz bir oğlan çocuk bahşetmek üzere (geldim)."
20.Dedi ki: "Bana bir insan dokunmadığı ve ben iffetsiz bir kadın olmadığım halde benim nasıl bir oğlum olabilir?"
21.(Ruh) dedi ki: "Böyledir. Rabbin: 'Bu bana kolaydır. Onu insanlar için bir ayet (mucize) ve tarafımızdan bir rahmet kılmak için (bunu yapacağız). Hem bu önceden kararlaştırılmış bir iştir' dedi."
22.Böylelikle ona hamile kaldı ve onunla uzak bir yere çekildi.
23.Derken doğum sancısı onu hurma dalı(nın altı)na getirdi. Dedi ki: "Keşke bundan önce ölmüş ve unutulup gitmiş olsaydım."
24.Altından (bir ses) ona şöyle seslendi: "Üzülme. Rabbin altında bir su arkı [2] varetti.
25.Hurma dalını kendine doğru salla üzerine yeni olmuş taze hurmalar dökülsün.

Dipnotlar

1.Kitabın emirlerine kuvvetle yapış, onları tam bir ciddiyetle uygula.

2. Burada "su arkı" anlamı verdiğimiz "seriyy" kelimesine bazı tefsirlerde: "Şerefli, üstün seviyeli" anlamı vermişlerdir. Buna göre ayet: "Rabbin altındakini (yani içindeki çocuğu) şerefli biri kılmıştır" anlamındadır. Ancak bu ayetin devamındaki iki ayet ile bağlantısı düşünülürse sözkonusu kelimenin "su arkı" anlamına gelmesinin daha kuvvetli ihtimal olduğu anlaşılır.