19.MERYEM SURESİ

Bu surenin 16. ayetinden itibaren Hz. Meryem'in Hz. İsa'ya hamile kalmasından ve onu izleyen olaylardan sözedildiği için bu adla adlandırılmıştır. Mekke döneminde inmiştir. 98 ayettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.Kaf. Ha. Ya. Ayn. Sad
2.Bu, Rabbinin kulu Zekeriya'ya rahmetinin zikridir.
3.O, Rabbine gizli bir seslenişle yalvarmıştı.
4.Demişti ki: "Rabbim! Doğrusu benim kemiklerim zayıfladı, başım iyice ağardı. Rabbim! Ben sana dua etmekle de hiç mahrum olmadım,
5.Ve gerçekten ben arkamdan yerime geçecek yakınlarımdan korktum. Karım da kısırdır. Bana tarafından bir veli bağışla.
6.Bana da Yakuboğullarına da mirasçı olsun. Rabbim! Onu hoşnutluğunu kazanan biri eyle!"
7."Ey Zekeriyya! Seni adı Yahya olan bir oğlan çocukla müjdeliyoruz ki daha önce ona kimseyi adaş yapmadık."
8.Dedi ki: "Ey Rabbim! Benim nasıl oğlum olur ki? Karım kısırdır, bense yaşlılığın son sınırına vardım."
9.(Melek) dedi ki: "Böyledir. Rabbin: 'Bu bana kolaydır. Daha önce sen hiçbir şey değilken seni yarattım' dedi."
10.(Zekeriya): "Rabbim! Bana bir işaret göster" dedi. Dedi ki: "Senin işaretin sapasağlam olduğun halde üç gece insanlarla konuşamamandır."
11.Bunun üzerine mescidden kavminin karşısına çıkıp onlara: "Sabah ve akşam tesbih edin" diye işaret etti.