KEHF SURESİ / 301
62.Orayı geçtiklerinde (Musa) genç adamına dedi ki: "Azığımızı getir. Andolsun, bu yolculuğumuzdan dolayı yorgun düştük."
63.(Genç) dedi ki: "Gördün mü! Biz o kayaya çekildiğimizde ben balığı unutmuşum. Bana onu hatırlamamı şeytandan başkası unutturmamıştır. O da şaşılacak bir şekilde denizde yolunu tuttu."
64.(Musa): "İşte bizim aradığımız da buydu" dedi. Böylece izlerini takib ederek geri döndüler.
65.Derken kullarımızdan kendisine katımızdan bir rahmet verdiğimiz ve tarafımızdan bir ilim öğrettiğimiz bir kulumuzu buldular.
66.Musa ona dedi ki: "Doğruya iletici (bilgi) olarak sana öğretilenlerden bana da öğretmen için sana uyabilir miyim?"
67.O da dedi ki: "Doğrusu sen benimle sabretmeye güç yetiremezsin.
68.Özünü etraflıca kavrayamadığın bir şeye nasıl sabredebilirsin?"
69.(Musa) dedi ki: "İnşallah beni sabırlı bulacaksın ve hiçbir işte sana karşı gelmeyeceğim."
70.Dedi ki: "Eğer bana uyarsan ben ondan sana söz edinceye kadar bana bir şey hakkında soru sorma."
71.Böylece ikisi de yola koyuldular. Nihayet gemiye bindiklerinde o, bunu deliverdi. (Musa): "Sen içindekileri boğmak için mi bunu deldin? Andolsun şaşılacak bir şey yaptın!" dedi.
72.(O kul): "Ben, sen benimle sabretmeye güç yetiremezsin, dememiş miydim?" dedi.
73.(Musa) dedi ki: "Unuttuğum şeyden dolayı beni sorguya çekme ve bu işimden dolayı bana zorluk çıkarma!"
74.Yeniden yola koyuldular. Nihayet bir erkek çocuğa rastladıklarında hemen onu öldürdü. (Musa): "Bir can karşılığı olmaksızın suçsuz bir canı öldürdün mü? Doğrusu çok çirkin bir şey yaptın!" dedi.