KEHF SURESİ / 298
35.Kendine zulmeden biri olarak bağına girdi ve dedi ki: "Bunun asla yok olacağını sanmıyorum.
36.Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Rabbime döndürülsem bile muhakkak bundan daha hayırlı bir sonuç bulacağım."
37.Arkadaşı onunla konuşarak dedi ki: "Seni topraktan sonra nutfeden yaratan, sonra da düzgün bir adam kılığına koyan Rabbini inkâr mı ettin?
38.Ama, O Allah benim Rabbimdir ve ben Rabbime hiç kimseyi ortak koşmam.
39.Bağına girdiğin zaman: "Maşallah (Allah'ın dilediği olur), kuvvet ancak Allah'tandır" demeli değil miydin? Eğer beni mal ve evlat bakımından senden daha az görüyorsan;
40.Umulur ki Rabbim bana senin bağından daha hayırlısını verir, onun (seninkinin) üzerine de gökten yıldırımlar gönderir ve böylece kaygan bir toprak halini alır.
41.Yahut suyu yerin altına çekilir de onu bir daha ara(yıp bul)maya güç yetiremezsin."
42.Derken ürünleri kuşatıldı ve onun için harcadıklarına (içi giderek) avuçlarını oğuşturmaya başladı. (Bağın) çardakları yıkılmış durumdaydı. Kendisi de: "Keşke Rabbime hiç kimseyi ortak koşmasaydım" diyordu.
43.Ona, Allah'tan başka yardım edecek birileri yoktu; kendi kendine de yardım edemedi.
44.İşte burada velayet (dostluk, yardım) Hakk olan Allah'ındır. O'nun vereceği sevap da daha hayırlı, sonuç da daha hayırlıdır.
45.Onlara dünya hayatının örneğini bildir: Tıpkı gökten indirdiğimiz bir su gibi ki yerin bitkileri onunla birbirine karışır ve rüzgarların savurduğu çöp kırıntıları haline gelir. Allah her şeye güç yetirendir.