KEHF SURESİ / 294
5.Bu konuda ne onların ne de atalarının bir bilgisi var. Ağızlarından çıkan söz ne kadar büyüktür! Yalandan başka bir şey söylemiyorlar.
6.Demek bu söze inanmayacak olurlarsa, arkalarından üzülerek neredeyse kendini mahvedeceksin.
7.Biz, onların (insanların) hangilerinin daha iyi amel edeceklerini deneyelim diye yeryüzünde olanları onun için bir süs kıldık.
8.Biz elbette onun üzerinde olanları kupkuru bir toprak da yaparız.
9.Yoksa sen Kehf ve Rakim ashabının bizim şaşılacak ayetlerimizden olduklarını mı sandın? [1]
10.O gençler mağaraya sığınmış ve şöyle demişlerdi: "Ey Rabbimiz! Bize kendi katından bir rahmet ver ve bize işimizde bir başarı hazırla."
11.Bunun üzerine mağarada nice yıllar onları ağır bir uykuya daldırdık.
12.Sonra iki gruptan hangisinin bekledikleri süreyi iyi hesab ettiğini bilmek için onları uyandırdık.
13.Biz sana onların kıssalarını gerçek olarak anlatıyoruz: Onlar Rabblerine iman etmiş gençlerdi. Biz de hidayetlerini artırmıştık.
14.Biz onların kalplerini sağlam kılmıştık. (Kralın önünde) durduklarında şöyle dediler: "Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Biz O'ndan başkasına tapmayacağız. Aksi takdirde, andolsun ki, çok saçma bir söz söylemiş oluruz.
15.İşte şunlar kavmimiz; O'ndan başka ilahlar edindiler. Onlar (tanrıları) hakkında açık bir delil getirmeli değiller mi? Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir?"

Dipnotlar

1.Kehf başta da belirtildiği gibi mağara demektir. Ashabı Kehf ise mağara arkadaşları anlamına gelir. Rakim`in ne olduğu konusunda farklı açıklamalarda bulunulmuştur. En yaygın açıklamaya göre Rakim "kitabe" demektir. Bu açıklamaya göre: "Kehf ve Rakim Ashabı" denilirken "adları bir kitabeye yazılı mağara arkadaşları" anlamı kastedilir. Dolayısıyla bu açıklamaya göre "Kehf ve Rakim Ashabı" denilirken kastedilenler aynı kişilerdir. Bazı tefsirlere göre ise Kehf Ashabı ile Rakim Ashabı birbirlerinden ayrı kişilerdir.