İSRA SURESİ / 291
87.Ancak (onu bırakması) Rabbinin bir rahmetidir. Şüphesiz O'nun senin üzerindeki lütfu büyüktür.
88.De ki: "Andolsun, insanlar ve cinler şu Kur'an'ın bir benzerini getirmek için toplansalar ve birbirlerine yardımcı da olsalar onun bir benzerini getiremezler."
89.Andolsun, bu Kur'an'da insanlar için her tür örneği çeşitli şekillerde açıkladık. Ama insanların çoğu inkârda ayak diretti.
90.Dediler ki: "Yerden bir kaynak fışkırtmadığın sürece sana inanmayacağız.
91.Yahut senin hurmalardan ve üzümlerden bir bahçen olmalı ve aralarından şarıl şarıl ırmaklar akıtmalısın.
92.Yahut ileri sürdüğün gibi göğü üzerimize parça parça düşürmeli veya Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmelisin.
93.Yahut altından bir evin olmalı veya göğe yükselmelisin. Üzerimize okuyacağımız bir kitap indirmediğin sürece yükselmene de inanmayacağız." De ki: "Rabbimi tenzih ederim! Ben peygamber olan bir insandan başka bir şey miyim?"
94.İnsanları, kendilerine hidayet geldiğinde iman etmekten alıkoyan: "Allah peygamber olarak bir insanı mı gönderdi?" demelerinden başka bir şey değildir.
95.De ki: "Eğer yeryüzünde sakin sakin yürüyen melekler olsaydı elbette onlara peygamber olarak gökten bir melek gönderirdik."
96.De ki: "Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Şüphesiz O kullarından haberdar olan, onları görendir."

Nüzul Sebepleri

88.İbnu İshak ve İbnu Cerir`in Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiklerine göre yahudilerden bazı kimselerin Resulullah (a.s.)`a gelerek: "Sen bizim kıblemizi bıraktın, üstelik getirdiğin kitabın da Tevrat gibi uyumlu olduğunu göremiyoruz. Ya bize başka bir kitap getirirsin ya da biz de senin ortaya koyduğun gibi bir kitap ortaya çıkarırız" dediler. Bunun üzerine bu ayeti kerime indirildi.

90-93.İbnu Cerir`in Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiğine göre Mekke müşrikleri, Resulullah (a.s.)`a davasından vaz geçmesi için bazı cazibeli tekliflerde bulunmuşlar, onun bu teklifleri kabul etmemesi üzerine de bu ayeti kerimelerde sözü edilen şeyleri istemiş ve bu istediklerini gerçekleştirmediği takdirde kendisine iman etmeyeceklerini söylemişlerdir. Bu ayeti kerimeler de onların bu istekleriyle ilgili olarak indirilmiştir.