17.İSRA SURESİ

"İsra" gece yürütmek anlamına gelir. Bu surede Resulullah (s.a.s.)'ın bir gece Mekke'den Kudüs'e yürütülmesi olayından sözedildiği için bu şekilde adlandırılmıştır. Mekke döneminde inmiştir. Bir rivayete göre 26, 32, 57, 73-80. ayetleri Medine döneminde inmiştir. 111 ayettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.Kulunu, kendisine birtakım ayetlerimizi göstermek için bir gece Mescidi Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescidi Aksa'ya yürütenin şanı pek yücedir. Şüphesiz o duyandır, görendir.
2.Musa'ya da Kitab'ı verdik ve: "Benden başka vekil edinmeyin" diye onu İsrailoğullarına yol gösterici kıldık.
3.Ey Nuh ile birlikte taşıdıklarımızın soyundan gelenler! Şüphesiz o çok şükreden bir kuldu.
4.İsrailoğullarına kitapta şöyle bildirdik: "Andolsun yeryüzünde iki kere bozgunculuk çıkaracak ve muhakkak büyük bir taşkınlık göstereceksiniz.
5.Nitekim bu ikiden birincisinin vakti gelince üzerinize pek zorlu kullarımızı gönderdik ve onlar evlerin aralarına kadar girip (sizi) araştırdılar. Bu yerine gelecek bir vaaddi.
6.Sonra tekrar onlara karşı size yeniden imkan verdik. Sizi mallarla ve oğullarla destekledik ve sayıca daha kalabalık hale getirdik.
7.Eğer iyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz. Kötülük ederseniz o da kendi aleyhinizedir. Sonuncu vaad geldiğinde (öyle kullar göndeririz ki) yüzlerinizi kötü duruma soksunlar, ilk keresinde girdikleri gibi yeniden Mescid'e girsinler ve ele geçirdiklerini darmadağın edip bıraksınlar.