NAHL SURESİ / 279
103.Onların: "Ona bir insan öğretiyor" dediklerini biliyoruz. Kasdettikleri kişinin dili yabancıdır; bu ise apaçık Arapça bir dildir.
104.Allah'ın ayetlerine inanmayanları Allah elbette doğru yola eriştirmez. Onlar için acıklı bir azap vardır.
105.Yalanı ancak Allah'ın ayetlerine inanmayanlar uydururlar. İşte onlar yalancıların bizzat kendileridir.
106.İman ettikten sonra Allah'ı inkâr eden; -kalbi imanla yatışmış olduğu halde zorlanan (ve bu yüzden küfür sözü söyleyen) değil- ama göğüslerini küfre açan kimselere Allah'tan bir gadab vardır. Ve onlar için büyük bir azap vardır.
107.Bu, onların dünya hayatını ahirete tercih etmeleri ve Allah'ın kâfirler topluluğunu hidayete eriştirmemesinden dolayıdır.
108.Onlar, Allah'ın kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. Gafiller de işte onlardır.
109.Şüphe yok ki, ahirette hüsrana uğrayacaklar da onlardır.
110.Sonra Rabbin, işkenceye uğratıldıktan sonra hicret edenlerin sonra cihad eden ve sabredenlerin (yanındadır). Bundan sonra Rabbin elbette bağışlayandır, rahmet edendir.

Nüzul Sebepleri

103.İbnu Cerir`in Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiğine göre Resulullah (a.s.) Mekke`de Bel`am adında demircilikle uğraşan hıristiyan bir köle tanıyordu. Resulullah (a.s.) zaman zaman ona uğrayarak kendisini İslâm`a davet ederdi. Resulullah (a.s.)`ın onu bu şekilde İslâm`a çağırdığı bir sırada müşrikler ikisini birlikte görmüşlerdi. Bu yüzden Resulullah (a.s.)`ın onun yanına giderek okuduğu şeyleri ondan öğrendiğini ileri sürüyorlardı. Oysa o kasdettikleri adamın dili Arapça değildi.

106.İbnu Ebi Hatim`in Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiğine göre Resulullah (a.s.) Medine`ye hicret etmek isteyince müşrikler mü`minlerin zayıflarından olan Bilal (r.a.), Habbab (r.a.) ve Ammar bin Yasir (r.a.)`i yakalayarak kendilerine işkence etmeğe başladılar. Ammar (r.a.) işkenceye dayanamayarak kendini onların ellerinden kurtarmak için istedikleri sözü söyledi. Resulullah (a.s.)`ın yanına gidince olayı anlattı. Resulullah (a.s.): "O sözü söylediğinde kalbin nasıldı? Söylediğin söze yatkın mıydı?" diye sordu. Ammar (r.a.): "Hayır" dedi. Bunun üzerine Yüce Allah bu ayeti kerimeyi indirdi

Mücahid`den rivayet edildiğine göre bu ayeti kerime Medine`ye hicret etmek üzere yola çıktıktan sonra müşrikler tarafından yakalanan ve kendilerine işkence edilen, sonunda işkenceye dayanamadıklarından istemeyerek küfür sözü söyleyen bazı mü`minler hakkında indirilmiştir.