NAHL SURESİ / 278
94.Yeminlerinizi aranızda aldatma aracı edinmeyin. Yoksa karar kılmasından sonra ayak kayar ve Allah'ın yolundan alıkoymanıza karşılık kötülüğü tadarsınız. (O zaman) büyük bir azap da sizin içindir.
95.Allah'ın ahdini az bir değere karşılık satmayın. Eğer bilirseniz Allah'ın katında olan sizin için daha hayırlıdır.
96.Sizin yanınızda olan tükenir, Allah'ın katında olan ise sonsuzdur. Sabredenlerin karşılıklarını muhakkak yaptıklarının en güzeliyle vereceğiz.
97.Erkek ve kadından kim mü'min olarak bir iyilik yaparsa şüphesiz onu temiz bir hayatla yaşatacağız. Karşılıklarını da muhakkak yaptıklarının en güzeliyle vereceğiz.
98.Kur'an okuduğunda kovulmuş şeytandan Allah'a sığın.
99.Onun iman eden ve Rablerine güvenenlerin üzerinde herhangi bir gücü yoktur.
100.Onun gücü sadece kendisini dost edinenlere ve onu ortak koşanlaradır.
101.Biz bir ayetin yerine başka bir ayet getirdiğimizde -ki Allah ne indirdiğini pek iyi bilir-: "Sen ancak bir iftiracısın" derler. Hayır; onların çoğu bilmiyor.
102.De ki: "Onu iman edenleri kararlı kılmak üzere ve Müslümanlar için bir yol gösterici ve müjde olarak Ruhu'l-Kudüs Rabbinin katından hak gereğince indirmiştir."

Nüzul Sebepleri

101.Kur`an-ı Kerim`in bazı hükümleri yine vahiyle gelen başka hükümlerle neshedilince müşrikler: "Muhammed arkadaşlarıyla alay ediyor. Bir gün kendilerine bir şey yapmalarını emrediyor, ertesi gün ise onu yapmamalarını istiyor. Belli ki bunları kendinden uyduruyor" diye konuştular. Bunun üzerine bu ayeti kerime indirildi.