NAHL SURESİ / 276
80.Allah size evlerinizi barınak yaptı. Size hayvanların derilerinden göç gününüzde de, konaklama gününüzde de kolayca taşıyabileceğiniz (hafif) evler yaptı. Yünlerinden, kıllarından ve tüylerinden de bir süreye kadar (kullanabileceğiniz) ev eşyaları ve ticaret malları (yaparsınız).
81.Allah yarattıklarından sizin için gölgeler oluşturdu ve dağlarda sizin için barınaklar varetti. Yine sizi sıcaktan koruyan elbiseler ve savaşta sizi koruyacak giyecekler varetti. İşte O size nimetini böyle tamamlamaktadır; umulur ki teslim olursunuz.
82.Ancak onlar yüz çevirirlerse artık senin üzerine düşen sadece apaçık bir tebliğdir.
83.Onlar Allah'ın nimetini biliyor sonra onu inkâr ediyorlar. Onların çoğu kâfirdir.
84.O gün, her ümmetten bir şahit getiririz. Sonra inkâr edenlere ne izin verilir ne de özür dilemeleri istenir.
85.Zulmedenler azabı gördüklerinde; artık onlardan ne azap hafifletilir ne de kendilerine bir süre tanınır.
86.Ortak koşanlar ortaklarını gördüklerinde: "Rabbimiz! Senden başka tapmakta olduğumuz ortaklarımız şunlardır" derler. Onlar da onlara: "Şüphesiz siz yalancısınız" diye söz atarlar.
87.O gün Allah'a teslim olurlar ve uydurdukları şeyler de kendilerinden uzaklaşır.

Nüzul Sebepleri

83.İbnu Ebi Hatim`in Mücahid`den rivayet ettiğine göre bir bedevi Resulullah (a.s.)`a gelerek O`na (Allah ve nimetleri hakkında) soru sordu. Resulullah (a.s.) ona Yüce Allah`ın: "Allah size evlerinizi barınak yaptı" (Nahl: 16/80) sözünü okudu. Bedevi: "Evet" dedi. Resulullah (a.s.) daha sonra Yüce Allah`ın: "Size hayvanların derilerinden göç gününüzde de, konaklama gününüzde de kolayca taşıyabileceğiniz (hafif) evler yaptı" (80. ayeti kerimenin devamı) sözünü okudu. Bedevi yine: "Evet" dedi. Daha sonra sırayla Yüce Allah`ın nimetleriyle ilgili sözlerini tek tek okuyarak en son: "İşte O size nimetini böyle tamamlamaktadır; umulur ki teslim olursunuz" (81. ayeti kerime) ibaresini okudu. Bedevi bütün bunları dinledikten sonra yüz çevirip gitti. Bunun üzerine Yüce Allah bu ayeti kerimeyi indirdi