NAHL SURESİ / 270
27.Sonra kıyamet gününde onları rezil eder ve: "Haklarında (mü'minlere) düşman olduğunuz ortaklarım hani nerede?" der. Kendilerine ilim verilenler de: "Gerçekten bugün rezillik ve kötülük kâfirlerin üzerinedir" derler.
28.Melekler, kendi kendilerine zulmedenlerin canlarını alırken onlar tamamen teslim olur ve: "Biz bir kötülük yapmıyorduk" derler. "Hayır! Doğrusu Allah sizin ne yaptığınızı bilir."
29."O halde, içinde sonsuza kadar kalmak üzere cehennemin kapılarından girin! Büyüklenenlerin oturacakları yer ne kadar kötüdür!"
30.Ssakınanlara: "Rabbiniz ne indirdi?" denildi. "İyilik" dediler. Bu dünyada iyilik yapanlara iyilik vardır. Ahiret yurdu ise daha hayırlıdır. Takva sahiplerinin yurdu ne güzeldir!
31.İçine girecekleri, altından ırmaklar akan Adn cennetleri! Orada onlar için her diledikleri var. İşte Allah takva sahiplerini böyle mükâfatlandırır.
32.Melekler onların canlarını temiz kimseler olarak alır ve derler ki: "Size selâm olsun. Yapmakta olduklarınıza karşılık girin cennete!"
33.Onlar kendilerine meleklerin gelmesinden yahut Rabbinin emrinin gelmesinden başka bir şey mi gözlüyorlar? Onlardan öncekiler de öyle yapmışlardı. Allah onlara zulmetmedi ancak onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı.
34.Bu yüzden yaptıklarının kötülükleri onlara ulaştı ve alaya aldıkları şey kendilerini kuşattı.