NAHL SURESİ / 269
15.Sizi sarsar diye yeryüzüne sabit dağlar yerleştirdi; ayrıca ırmaklar ve yollar koydu. Olur ki doğru yolu bulursunuz.
16.(Başka) işaretler de (yarattı). Yıldız(lar)la da onlar yol bulurlar.
17.Yaratan yaratmayan gibi midir? Hiç düşünmüyor musunuz?
18.Allah'ın nimetini saymaya kalksanız sayamazsınız. Şüphesiz Allah bağışlayıcı, rahmet edicidir.
19.Allah sizin gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilir.
20.Allah'tan başka taptıkları, bir şey yaratamazlar; onlar kendileri yaratılmaktadırlar.
21.Onlar ölüdürler, diri değildirler. Ne zaman diriltileceklerinin de farkında olamazlar.
22.Sizin ilâhınız tek ilâhtır. O ahirete inanmayanların kalpleri inkâr içindedir ve onlar büyüklenmektedirler.
23.Şüphe yok ki, Allah onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. Doğrusu O büyüklenenleri sevmez.
24.Onlara: "Rabbiniz ne indirdi?" denildiğinde: "Öncekilerin masalları" derler.
25.Kıyamet günü kendi yüklerini tam olarak ayrıca bilgisizce saptırdıklarının yüklerinden bir kısmını yüklenmeleri için (böyle derler). Dikkat edin yüklendikleri şeyler ne kadar kötüdür!
26.Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı da Allah'ın emri onların yapılarının temellerine gelmişti ve böylece tavan üstten tepelerine çökmüştü. Azab onlara hiç farketmedikleri bir yönden gelmişti.