HİCR SURESİ / 267
91.Onlar ki, Kur'an'ı kısım kısım yaptılar. [4]
92.Rabbine yemin olsun ki onların hepsine mutlaka soracağız.
93.Yapmakta oldukları şeylerden.
94.Sen, emrolunduğun şeyi açıkça bildir ve müşriklere aldırış etme.
95.O alay edenlere karşı biz sana yeteriz.
96.Ki onlar Allah'la birlikte başka ilah edindiler. Yakında bilecekler.
97.Andolsun onların söylediklerinden dolayı göğsünün daraldığını biliyoruz.
98.Sen Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol.
99.Ve sana yakin (ölüm) gelinceye kadar Rabbine kulluk et.

16.NAHL SURESİ

Nahl arı demektir. Bu surenin 68. ayetinde arıdan sözedildiğinden böyle adlandırılmıştır. Son üç ayeti dışında Mekke döneminde inmiştir. 128 ayettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.Allah'ın emri geldi, artık onu acele istemeyin. Allah onların ortak koştuklarından münezzeh ve yücedir.
2.O kendi emriyle: "Benden başka ilâh yoktur benden sakının" diye uyarmaları için kullarından dilediğine vahiyle melekler gönderir.
3.O, gökleri ve yeri hak üzere yarattı. Onların ortak koştuklarından yücedir.
4.İnsanı bir nutfeden yarattı. Böyleyken o apaçık bir hasım olup çıktı.
5.Hayvanları da yarattı. Onlarda sizi ısıtacak şeyler ve çeşitli yararlar vardır. Onlardan kimini de yersiniz.
6.Akşamleyin (otlaktan) getirirken ve sabah salarken onlarda sizin için güzellik vardır.

Dipnotlar

4.Bazılarına inanıp bazılarına inanmadıklarını söylediler.

Nüzul Sebepleri

95.Bezzar ve Taberani`nin Enes bin Malik (r.a.)`ten rivayet ettiklerine göre Resulullah (a.s.) Mekke`de bazı insanların yanlarından geçti. Adamlar el kol hareketleri yapmaya ve: "İşte bu kendinin peygamber olduğunu ve kendisine Cibril`in geldiğini sanıyor" demeğe başladılar. Onlar öyle yapınca Cibril (a.s.) de parmağıyla onlara işaret etti ve parmağı adeta diken gibi onların vücutlarına battı. Adamların vücutlarında yaralar meydana geldi ve bu yaraları kokmaya başladı. Bundan sonra kimse Resulullah (a.s.)`a yanaşmaya cesaret edemedi. Bunun üzerine Yüce Allah bu ayeti kerimeyi indirdi.

Nahl Suresi

1.İbnu Merdeviye`nin Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiğine göre: "Allah`ın emri geldi" diye buyurulunca Resulullah (a.s.)`ın ashabı korkuya ve dehşete kapıldı. Bunun ardından: "Artık onu acele ile istemeyin" diye buyuruldu ve sustular.