HİCR SURESİ / 266
71.(Lut): "Eğer yapacaksanız, işte şunlar kızlarım" dedi.
72.Senin ömrüne yemin olsun ki, onlar sarhoşlukları (şaşkınlıkları) içinde bocalıyorlar.
73.Derken güneşin doğma vaktine girmeleriyle birlikte onları o çığlık alıverdi.
74.O an (şehirlerinin) üstünü altına getirdik ve üzerlerine balçıktan pişirilmiş taşlar yağdırdık.
75.Şüphesiz bunda iyi düşünenler için ibretler vardır.
76.Orası kullanılmakta olan bir yol üzerindedir.
77.Elbette bunda iman edenler için ibretler vardır.
78.Eyke ahalisi de gerçekten zalim kimselerdi.
79.Bu yüzden onlardan da intikam aldık. Her ikisi de açık bir yol üzerindedir.
80.Andolsun Hicr halkı da elçileri yalanlamışlardı.
81.Onlara ayetlerimizi vermiştik, ama onlardan yüz çevirmişlerdi.
82.Dağlardan güvenli evler yontuyorlardı.
83.Derken onları da sabaha vardıkları sırada o çığlık alıverdi.
84.Kazandıkları kendilerinden bir şeyi savamadı.
85.Gökleri, yeri ve bunların arasındakileri ancak hak ile yarattık. Şüphesiz o (kıyamet) saat(i) de gelecektir. Şimdi sen güzel bir hoşgörü göster.
86.Şüphesiz yaratan ve bilen ancak senin Rabbindir.
87.Andolsun sana ikişerlerden yediyi [3] ve Büyük Kur'an'ı verdik.
88.Onlardan bazılarını yararlandırdığımız şeylere gözlerini dikme, onlara karşı üzülme ve (şefkat) kanatlarını mü'minlerin üzerlerine ger.
89.Ve de ki: "Doğrusu ben apaçık bir uyarıcıyım."
90.O (kitabı) parçalara ayıranlara indirdiğimiz gibi!

Dipnotlar

3.Burada neyin kastedildiği konusunda değişik açıklamalarda bulunulmuştur. Yaygın olan görüşe göre bu ifadeyle Fatiha suresi kastedilmektedir.