HİCR SURESİ / 265
52.Onlar yanına girdiklerinde: "Selam" demişlerdi. O da: "Biz sizden korkuyoruz" demişti.
53."Korkma! Biz sana bilgin bir oğul müjdeliyoruz" dediler.
54."Bana ihtiyarlık çökmüşken mi beni (bununla) müjdeliyorsunuz? Beni ne ile müjdeliyorsunuz?" dedi.
55."Seni hak ile müjdeledik. Şu halde ümit kesenlerden olma" dediler.
56."Rabbinin rahmetinden sapıklardan başka kim ümit keser?" dedi.
57."Peki sizin işiniz nedir ey elçiler!" dedi. [2]
58.Dediler ki: "Biz bir günahkarlar topluluğuna gönderildik.
59.Lut ailesi hariç. Biz onların hepsini muhakkak kurtaracağız.
60.Yalnız karısı hariç. Onu, muhakkak azapta kalacaklar arasında olmasını uygun gördük."
61.Elçiler Lut ailesine geldiklerinde;
62.(Lut): "Siz tanınmayan bir topluluksunuz" dedi.
63.Dediler ki: "Hayır, biz onların hakkında şüphe ettikleri şeyi sana getirdik.
64.Biz sana hakla geldik ve biz kesinlikle doğru söyleyenleriz.
65.Hemen gecenin bir bölümünde aileni yola çıkar. Sen de arkalarından git. İçinizden kimse arkasına dönüp bakmasın. Emrolunduğunuz yere gidin."
66.Ona kesin olarak şu emri bildirdik: "Sabaha çıkarlarken bunların kökleri kesilecektir."
67.Şehir halkı sevinç içinde geldiler.
68.(Lut) dedi ki: "Bunlar benim konuklarımdır. Beni rezil etmeyin.
69.Allah'tan korkun, beni utandırmayın."
70.Onlar: "Biz seni başkalarına karışmaktan menetmemiş miydik?" dediler.

Dipnotlar

2.Yani: "Gönderilişinizin asıl sebebi nedir?"