HİCR SURESİ / 263
16.Andolsun, biz gökde burçlar oluşturduk ve onu bakanlar için süsledik.
17.Ve onu, her kovulmuş şeytandan koruduk.
18.Ancak kulak hırsızlığı yapan olursa onu da parlak bir ateş izler.
19.Yeri de yaydık, üzerine sabit dağlar yerleştirdik ve onda her şeyden belli ölçüde bitirdik.
20.Orada sizin için ve sizin kendilerine rızık veremeyeceğiniz kimseler için geçimlikler meydana getirdik.
21.Hiçbir şey yoktur ki hazineleri bizim katımızda olmasın. Onu ancak belirli bir ölçüye göre indiririz.
22.Rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdik. Böylece gökten su indirerek onunla sizi suladık. Onun depolayıcıları siz değilsiniz.
23.Gerçekten biz, (evet) elbette biz diriltir ve öldürürüz. (Onların) varisleri de biziz.
24.Andolsun sizden öne geçenleri de biliriz ve andolsun geriye kalanları da biliriz.
25.Şüphesiz onları toplayacak olan da senin Rabbindir. O hakimdir, alimdir.
26.Andolsun biz insanı kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattık.
27.(Cinlerin atası) Cann'ı da daha önce dumansız şiddetli ateşten yarattık.
28.Hani Rabbin meleklere demişti ki: "Ben kuru bir çamurdan, şekillenebilir bir balçıktan bir insan yaratacağım.
29.Ben ona şeklini verdiğim ve içine ruhumdan üflediğim zaman hemen onun için secdeye varın."
30.Bunun üzerine meleklerin tümü topluca secde ettiler.
31.Yalnız İblis; secde edenlerle beraber olmaktan kaçındı.

Nüzul Sebepleri

24.Tirmizi, Nesai, Hakim ve daha başkalarının Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiklerine göre Resulullah (a.s.)`ın arkasında (kadınlar kısmında) namaz kılan çok güzel bir kadın vardı. Bazı erkekler onu görmemek için ön safa geçerlerdi. Bununla birlikte arkada kalmayı tercih ederek rükuya vardığında koltuk altında ona bakan da vardı. Bu ayeti kerime de bununla ilgili olarak indirildi.

İbnu Merdeviye`nin rivayetine göre Davud bin Salih ensardan Sehl bin Hanife`ye bu ayeti kerimenin Allah yolunda cihadla ilgili olarak mı indirildiğini sordu. O da: "Hayır, namaz saflarıyla ilgili olarak indirildi" cevabını verdi.