15.HİCR SURESİ

Hicr, Semud kavminin oturmuş olduğu yerin adıdır. Surenin 80. ayetinde bu ad geçtiği için bu sureye Hicr adı verilmiştir. Mekke döneminde inmiştir. 99 ayettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.Elif. Lam. Ra. Bunlar Kitab'ın ve apaçık Kur'an'ın ayetleridir.
2.Zaman gelecek kâfirler: "Keşke Müslüman olsaydık" diye arzulayacaklar.
3.Bırak onları yesinler, yararlansınlar, emel (umut) onları oyalasın. Pek yakında bilecekler.
4.Hiçbir kasabayı helak etmedik ki, kendisi için bilinen bir yazı (ecel) olmasın.
5.Hiçbir millet ecelini ne öne alabilir ne de onu geriye bırakabilirler.
6.Dediler ki: "Ey kendisine zikir (kitap) indirilen! Sen muhakkak delisin.
7.Doğru söyleyenlerden isen bize melekleri getirsene!"
8.Biz melekleri ancak hak ile indiririz. O zaman da onlara göz açtırılmaz.
9.Şüphesiz zikri (Kur'an'ı) biz indirdik ve onun koruyucuları da elbette biziz.
10.Andolsun senden önce, evvelki milletlerin içinde de elçiler gönderdik.
11.Onlara hiçbir peygamber gelmiyordu ki onunla alay etmesinler.
12.İşte onu suçluların kalplerine böyle sokarız.
13.Ona iman etmezler. Oysa öncekiler hakkındaki uygulama geçmiştir.
14.Biz onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarıya çıksalar;
15.Mutlaka: "Bizim gözlerimiz döndürüldü. Belki de biz büyülenmiş bir topluluğuz" derler.