İBRAHİM SURESİ / 259
25.Rabbinin izniyle her zaman yemişini verir. Olur ki, düşünüp öğüt alırlar diye Allah insanlara böyle örnekler vermektedir.
26.Kötü sözün durumu ise kökü yerden koparılmış, bir kararı olmayan kötü bir ağacın durumu gibidir.
27.Allah iman edenleri dünya hayatında da ahirette de sağlam söz üzere kararlı kılar. Allah zalimleri ise saptırır ve Allah dilediğini yapar.
28.Allah'ın nimetini küfre değiştirenleri ve kavimlerini helak yurduna konduranları görmedin mi?
29.(O helak yurdu) cehennemdir. Oraya girerler. Orası ne kötü bir kalış yeridir.
30.O'nun yolundan saptırmak için Allah'a eşler koştular. De ki: "(Şimdilik) geçim sürün. Dönüşünüz şüphe yok ki ateşedir."
31.İman eden kullarıma söyle: Namazı kılsınlar ve ne alışverişin ne de dostluğun olmayacağı gün gelmeden önce kendilerine rızık olarak verdiğimizden gizli ve açık infak etsinler.
32.Allah, gökleri ve yeri yaratan, gökten su indirip onunla size rızık olarak meyvalar çıkaran, emriyle denizde yüzmesi için gemileri sizin hizmetinize veren ve yine ırmakları da sizin hizmetinize sunandır.
33.Sürekli olarak görevlerini yapan güneşle ayı hizmetinize sundu. Gece ile gündüzü de hizmetinize sundu.

Nüzul Sebepleri

28.İbnu Cerir`in Ata bin Yesâr`dan rivayet ettiğine göre bu ayeti kerime müşriklerden Bedir savaşında öldürülenler hakkında indirilmiştir.

Buhari`nin Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiğine göre ise burada kastedilenler Mekke müşrikleridir. (Yani Abdullah bin Abbas (r.a.), sadece Bedir savaşında öldürülenlerin değil Mekke müşriklerinin tamamının kastedildiğini söylemiştir.)