RA'D SURESİ / 255
43.Kâfirler: "Sen gönderilmiş değilsin" diyorlar. De ki: "Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah ve kendilerinde Kitap'tan ilim bulunanlar yeter."

14.İBRAHİM SURESİ

Bu surenin 35-41. ayetlerinde Hz. İbrahim (a.s.)'in duasından sözedildiğinden İbrahim suresi olarak adlandırılmıştır. Mekke döneminde inmiştir. 52 ayettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.Elif. Lam. Ra. Bu (Kur'an) Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, yüce ve övgüye layık olanın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır.
2.Göklerde ve yerde olanların hepsi kendine ait olan Allah'ın (yoluna). Şiddetli bir azaptan dolayı kâfirlerin vay haline!
3.Onlar dünya hayatını ahirete tercih eder, (başkalarını) Allah'ın yolundan alıkoyar ve onda çarpıklık ararlar. İşte onlar uzak bir sapıklık içindedirler.
4.Biz her peygamberi ancak kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara açıklasın. Artık Allah dileyeni sapıklığa düşürür dileyeni de doğru yola eriştirir. O, yücedir, hakimdir.
5.Andolsun Musa'yı da: "Kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar ve onlara Allah'ın günlerini hatırlat" diye ayetlerimizle gönderdik. Şüphesiz bunda çokça sabreden ve çokça şükreden herkes için ibretler vardır.