HUD SURESİ / 235
118.Rabbin dileseydi insanları bir tek ümmet yapardı. Ama onlar ihtilaf edip durmaktadırlar.
119.Rabbinin rahmet ettikleri hariç. O, onları bunun için yarattı. Rabbinin: "Andolsun ben cehennemi cinlerden ve insanlardan dolduracağım" sözü tamamen yerine gelmiştir.
120.Peygamberlerin haberlerinden kalbini sağlamlaştıracak her şeyi sana anlatıyoruz. Bunda sana hak ve mü'minlere öğüt ve uyarı geldi.
121.İman etmeyenlere de ki: "İmkanınızın elverdiğini yapın. Biz de yapmaktayız.
122.Bekleyin. Biz de beklemekteyiz."
123.Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. Bütün işler O'na döndürülür. O'na kulluk et ve O'na dayan. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir.

12.YUSUF SURESİ

Hz. Yusuf (a.s.)'un kıssasını içerdiğinden dolayı bu ad verilmiştir. Mekke döneminde inmiştir. 111 ayettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.Elif. Lâm. Râ. Bunlar apaçık Kitab'ın ayetleridir.
2.Biz, akıl erdiresiniz diye, onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik.
3.Biz, bu Kur'an'ı sana vahyetmekle kıssaların en güzelini sana anlatıyoruz. Oysa daha önce (bunlardan) haberi olmayanlardandın.
4.Hani Yusuf babasına: "Ey babacığım! Ben (rüyada) onbir yıldızla güneşi ve ayı gördüm. Bunların bana secde ettiklerini gördüm" demişti.

Nüzul Sebepleri

3.İbnu Cerir`in Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiğine göre insanlar Resulullah (a.s.)`tan kendilerine geçmiş peygamberlerin kıssalarını anlatmalarını istedi. Bunun üzerine ayeti kerime ve devamındaki ayeti kerimeler (yani Hz. Yusuf (a.s.)`un kıssası) indirildi.