HUD SURESİ / 231
82.Emrimiz gelince oranın üstünü altına çevirdik ve üzerine balçıktan, pişirilmiş, birbirini izleyen taşlar yağdırdık.
83.Rabbin katından işaretlenmiş (taşlar). Bunlar, zalimlerden uzak değildir. [10]
84.Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Dedi ki: "Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. O'ndan başka ilahınız yoktur. Ölçüyü, tartıyı eksik tutmayın. Ben sizi bir bolluk içinde görüyor ve sizin hakkınızda çepeçevre kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum.
85.Ölçüyü tartıyı tam yapın ve insanların eşyalarını eksik vermeyin. Yeryüzünde bozguncular olarak karışıklık çıkarmayın.
86.Eğer mü'minler iseniz Allah'ın bıraktıkları sizin için daha hayırlıdır. Ben sizin üzerinize bir koruyucu değilim."
87.Onlar şöyle dediler: "Ey Şuayb! Bizim babalarımızın taptıklarını bırakmamızı yahut mallarımızda istediğimizi yapmaktan vazgeçmemizi sana namazın mı emrediyor? Doğrusu sen yufka yürekli, akıllı birisin!"
88.Dedi ki: "Ey kavmim! Ya ben Rabbimden gelen açık bir belge üzere isem ve O beni kendi katından güzel bir rızıkla rızıklandırmışsa? Sizi menettiğim şeylerde size karşı aykırılıkta bulunmak istemiyorum. [11] Gücümün yettiği ölçüde düzeltme yapmaktan başka bir şey istemiyorum. Başarım ancak Allah'ın yardımı iledir. Ben O'na güvendim ve O'na gönülden yönelirim.

Dipnotlar

10.Yani geçmişteki zalimler bu azaplara çarptırıldıkları gibi şimdiki zalimlerin de aynı azaba çarptırılmaları uzak bir ihtimal değildir. Bu sözle zamanın Mekke müşrikleri tehdid edilmiştir. Ancak ifade genel bir anlam taşımaktadır.

11.Yani size yasak ettiğim şeyleri kendim yapmak suretiyle karşınızda söylediğine muhalefet eden biri durumuna düşmek istemiyorum.