HUD SURESİ / 230
72."Vay halime! Ben böyle kocamış bir kadın kocam da bir ihtiyar iken ben doğuracak mıyım? Bu gerçekten şaşırtıcı bir şey!" dedi.
73.(Elçiler): "Allah'ın işine mi şaşıyorsun? Allah'ın rahmeti ve bereketleri sizin üzerinizedir ey ev halkı! Şüphesiz O, övgüye layık ve lütfu bol olandır" dediler.
74.İbrahim'den korku gidince ve kendisine müjde gelince bizimle [8] Lut kavmi hakkında tartışmaya girişti.
75.Doğrusu İbrahim çok yumuşak huylu, çok içli ve kendini Allah'a vermiş biriydi.
76."Ey İbrahim! Bundan vazgeç. Doğrusu Rabbinin emri gelmiştir. Onlara geri çevrilmeyecek bir azap gelmektedir."
77.Elçilerimiz Lut'a gelince onlardan dolayı kaygılandı, göğsüne bir sıkıntı bastı ve: "Bu çetin bir gündür" dedi.
78.Kavmi de koşarak ona geldi. Daha önce de kötü işler işliyorlardı. (Lut): "Ey kavmim! Şunlar kızlarım; onlar sizin için daha temizdir. [9] Allah'tan korkun ve konuklarım arasında beni rezil etmeyin. İçinizde aklı başında bir adam yok mudur?" dedi.
79.Onlar: "Bizim senin kızlarında bir hakkımız (onlarla bir ilgimiz) olmadığını bilirsin. Sen bizim ne istediğimizi de gayet iyi bilirsin" dediler.
80.(Lut): "Keşke sizi savacak bir gücüm olsaydı yahut sağlam bir yere sığınabilseydim" dedi.
81.(Elçiler) dediler ki: "Ey Lut! Biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana ilişemeyecekler. Gecenin bir vaktinde ailenle birlikte yürü ve sizden kimse geriye dönüp bakmasın. Ancak hanımın hariç. Onların başına gelen onun başına da gelecektir. Onlara vaadedilen (azabın) gelme vakti sabah vaktidir. Sabah yakın değil mi?"

Dipnotlar

8.Yani "bizim elçilerimizle." Müfessirlerin genelinin açıklamasına göre burada işaret edilen tartışma Hz. İbrahim (a.s.) ile kendilerinden "elçiler" diye sözedilen melekler arasında geçmiştir. Hz. İbrahim (a.s.) meleklerden azabı hafifletmelerini veya geciktirmelerini yahut bunun için Allah`tan dilekte bulunmalarını istiyordu.

9.Yani onları size nikahlayabilirim. Bazı müfessirler Hz. Lut (a.s.)`un: "Şunlar kızlarım" derken kavmindeki kızları kasdettiğini çünkü Hz. Lut (a.s.)`un sadece iki kızı olduğunu başına ise kavminden pek çok erkeğin toplandığını söylemektedirler. Her peygamberin kendi kavminin babası mesabesinde olması sebebiyle Hz. Lut (a.s.) da kavminin kızlarını kendine nisbet etmiş ve onlardan: "Kızlarım" diye sözetmiştir.