HUD SURESİ / 223
13.Yoksa: "Onu kendisi uydurdu" mu diyorlar? De ki: "Eğer doğru sözlü iseniz onun surelerinin benzeri on tane uydurulmuş sure getirin ve Allah'tan başka çağırabileceklerinizi de çağırın."
14.Eğer size cevap veremezlerse [2] bilin ki o Allah'ın ilmiyle indirilmiştir ve O'ndan başka ilah yoktur. Artık Müslüman olur musunuz?
15.Kimler dünya hayatını ve süsünü isterse onlara orada yaptıklarının karşılıklarını tam veririz. Orada onlara bir noksanlık yapılmaz.
16.Bunlar ahirette kendileri için ateşten başka bir şey olmayanlardır. Orada işledikleri boşa gitmiştir [3] ve yapmakta oldukları da geçersizdir.
17.(Böyleleri ile) Rabbinin katından açık bir delil üzere bulunan, bunu yine O'nun tarafından (hakkında) bir şahit izleyen ve ondan önce de bir rehber ve rahmet olarak gönderilmiş Musa'nın kitabı ile doğrulanan kimse bir olur mu? İşte bunlar ona (Kur'an'a) iman ederler. Topluluklardan hangisi onu inkâr ederse kendisine vaadedilen yer ateştir. Bundan hiç şüphen olmasın. Şüphesiz bu, Rabbinin katından bir gerçektir. Ancak insanların çoğu iman etmezler.
18.Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Bunlar Rabblerine sunulurlar ve şahitler de: "Rabblerine karşı yalan söyleyenler işte bunlardır" derler. Haberiniz olsun, Allah'ın laneti zalimlerin üzerinedir.
19.Onlar Allah'ın yolundan alıkoyar ve onda çarpıklık ararlar. Onlar aynı zamanda ahireti inkâr edenlerdir.

Dipnotlar

2.Burada "siz" hitabı konusunda iki farklı açıklama bulunmaktadır. Birinci açıklamaya göre burada Resulullah (s.a.s.)`a ve beraberindeki Müslümanlara hitap edilmektedir. Buna göre ifade: "Eğer müşrikler sizin bu çağrınıza cevap veremezlerse" anlamına gelir. İkinci açıklamaya göre ise bu ifadeyle müşriklere hitap edilmekte ve: "Eğer yardıma çağırdıklarınız size cevap veremezlerse" anlamı taşımaktadır. İfadenin bir önceki ayeti kerime ile bağlantısı dolayısıyla her iki anlam da ihtimal dahilindedir.

3.Yani dünyada işledikleri ahirette boşa gitmiştir.