HUD SURESİ / 222
6.Yeryüzünde rızkı Allah'a ait olmayan hiçbir canlı yoktur. O, onun karar kıldığı ve emanet bırakıldığı yeri bilir. Bunların hepsi apaçık bir Kitap'tadır.
7.Hanginizin amelinin daha güzel olduğu hususunda sizi denemek için gökleri ve yeri altı günde yaratan O'dur. Bundan önce ise O'nun Arş'ı su üzerindeydi. Onlara: "Siz ölümden sonra diriltileceksiniz" desen inkâr edenler mutlaka: "Bu apaçık bir sihirden başka bir şey değildir" derler.
8.Onlardan azabı sayılı bir süre için geciktirsek mutlaka: "Onu alıkoyan nedir?" derler. Haberiniz olsun ki, o geldiği gün artık kendilerinden geri çevrilmez ve alaya aldıkları şey onları kuşatmış olur.
9.İnsana katımızdan bir rahmet tattırsak da sonra onu geri alsak o hemen ümitsiz bir nankör oluverir.
10.Kendisine dokunan bir darlıktan sonra ona bir nimet tattırırsak mutlaka: "Kötülükler artık benden gitti" der, şımarık ve böbürlenen biri oluverir.
11.Ancak sabredip salih ameller işleyenler böyle değildirler. İşte onlara bağışlanma ve büyük ecir vardır.
12.Onların: "Ona bir hazine indirilmeli veya beraberinde bir melek gelmeli değil miydi?" demelerinden dolayı göğsün daralabilir ve sana vahyedilenin bir kısmını belki bırakabilirsin. [1] Sen sadece bir uyarıcısın. Allah ise her şeye vekildir.

Dipnotlar

1.Yani müşriklerin hoşlanmadıkları bazı şeyleri tebliğ etme, duyurma işini biraz geciktirmeyi aklına getirebilirsin.

Nüzul Sebepleri

8.İbnu Ebi Hatim`in Katade (r.a.)`den rivayet ettiğine göre Yüce Allah: "İnsanların hesapları yaklaştı" (Enbiya: 21/1) diye buyurunca insanlar: "Kıyamet yaklaştı artık (kötülüklerden) geri durun" dediler. Müşrikler bir süre eski kötülüklerine ara verdiler. Ancak bekledikleri şey gelmeyince yine aynı fiillere döndüler. Bunun üzerine Yüce Allah bu ayeti kerimeyi indirdi.