YUNUS SURESİ / 218
79.Firavun: "Bana bütün bilgin sihirbazları getirin" dedi.
80.Sihirbazlar gelince Musa onlara: "Atacaklarınızı atın" dedi.
81.Attıklarında Musa onlara dedi ki: "Sizin bu yaptığınız şey sihirdir. Allah onu boşa çıkaracaktır. Allah bozguncuların işlerini düzeltmez.
82.Suçlular hoşlanmasalar da Allah sözleriyle hakkı ortaya çıkarır."
83.Firavun ve adamlarının kendilerine kötülük etmeleri korkusuyla, kavminden Musa'ya, bir genç takımdan başka iman eden olmadı. Şüphesiz Firavun yeryüzünde iyice büyüklenmişti ve o çok aşırı gidenlerdendi.
84.Musa dedi ki: "Ey kavmim! Eğer Allah'a iman ettiyseniz, hakkıyla teslim olduysanız O'na güvenin."
85.Onlar da dediler ki: "Allah'a güvendik. Ey Rabbimiz bizi zalimler topluluğu ile sınama.
86.Rahmetinle bizi kâfirler topluluğundan kurtar."
87.Musa'ya ve kardeşine: "Kavminiz için Mısır'da evler hazırlayın ve evlerinizi ibadethane edinip namaz kılın [4]. Mü'minleri müjdele!" diye vahyettik.
88.Musa dedi ki: "Ey Rabbimiz! Sen Firavun'a ve adamlarına, dünya hayatında süs ve mallar verdin. Ey Rabbimiz! İnsanları, senin yolundan saptırmaları için mi (verdin)? Ey Rabbimiz! Onların mallarını yok et, kalplerini de bağla ki, o acıklı azabı görünceye kadar iman etmesinler!"

Dipnotlar

4.Bu ibare metinde geçen "kıble" kelimesinin ne anlama geldiği hakkındaki görüş ayrılıkları dolayısıyla müfessirler tarafından farklı şekillerde açıklanmıştır. Bazılarına göre metindeki "kıble" kelimesiyle ibadethane kastedilmektedir. Buna göre evlerin ibadethane yani namazgâh edinilmesi istenmektedir. Bir başka açıklamaya göre evlere kıble yönünü gösteren işaretler konularak bu işaretlerle kıbleye doğru namaz kılınması istenmektedir. Başka bir açıklamaya göre ise bu cümle ile ibadet amacıyla edinilecek evlerin karşı karşıya yapılması ve böylece karşılıklı yardımlaşmada bulunulması için şartların oluşturulması istenmektedir.