YUNUS SURESİ / 216
62.İyi bilin ki, Allah'ın dostları için korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir de!
63.Onlar iman edip de Allah'a karşı gelmekten sakınanlardır.
64.Onlar için dünya hayatında da ahirette de müjde vardır. Allah'ın sözlerinde bir değişme olmaz. İşte bu, büyük kurtuluştur.
65.Onların sözleri seni üzmesin. Yücelik tamamen Allah'ındır. O, duyandır, bilendir.
66.İyi bilin ki, göklerde ve yerde kim varsa hepsi Allah'ındır. Allah'tan başkalarına tapınanlar da gerçekte ortak koştukları şeylere uymuyorlar. Onlar sadece zanna uyuyorlar ve onlar sadece saçmalıyorlar.
67.Geceyi dinlenmeniz için, gündüzü de aydınlatıcı olarak yaratan O'dur. Şüphesiz bunda duyan bir topluluk için açık ayetler vardır.
68."Allah çocuk edindi" dediler. O, bundan münezzehtir. O'nun hiç bir şeye ihtiyacı yoktur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Sizin bu konuda hiçbir deliliniz yok. Allah hakkında bilmediğiniz şeyi mi söylüyorsunuz?
69.De ki: "Allah hakkında yalan uyduranlar kurtuluşa eremezler."
70.Dünyada bir geçim sürerler; sonra dönüşleri bizedir. Sonra inkâr etmelerinden dolayı onlara şiddetli azabı tattırırız.