YUNUS SURESİ / 213
34.De ki: "Sizin ortak koştuklarınızdan yaratma işini ilk kez gerçekleştirip sonra yarattığını yeniden diriltecek olan var mıdır?" De ki: "Allah yaratma işini ilk kez gerçekleştirip sonra yarattığını yeniden diriltir. Artık nasıl (haktan) çevriliyorsunuz?"
35.De ki: "Sizin ortak koştuklarınızdan hakka iletecek olan var mıdır?" De ki: "Allah hakka iletir. Öyleyse hakka ileten mi uyulmaya daha lâyıktır yoksa kendisi yöneltilmedikçe doğru yolu bulamayan mı? Size ne oluyor, nasıl hüküm veriyorsunuz!"
36.Onların çoğu zandan başka bir şeye uymamaktadır. Zan ise gerçek açısından bir şey kazandırmaz. Allah onların yaptıklarını bilmektedir.
37.Bu Kur'an Allah'tandır, başkası tarafından uydurulmuş değildir. Ancak kendinden öncekileri doğrulayıcı ve Kitab'ı [1] açıklayıcıdır. Alemlerin Rabbi'nden geldiği konusunda şüphe yoktur.
38.Yoksa: "Onu kendisi uydurdu" mu diyorlar? De ki: "Eğer doğru sözlü iseniz onun surelerine benzer bir sure getirin ve Allah'tan başka çağırabileceklerinizi de çağırın."
39.Hayır, onlar ilmini kavrayamadıkları ve kendilerine henüz yorumu gelmemiş şeyi yalanladılar. Onlardan öncekiler de böyle yalanlamışlardı. Zalimlerin sonlarının nasıl olduğuna bir bak!
40.İçlerinden ona iman eden de var, iman etmeyen de. Rabbin bozguncuları daha iyi bilir.
41.Eğer seni yalanlarlarsa de ki: "Benim yaptığım bana, sizin yaptığınız da sizedir. Siz benim yaptığımdan uzaksınız, ben de sizin yaptıklarınızdan uzağım."
42.İçlerinden seni dinleyenler var. Ancak sen sağırlara, üstelik akıl etmiyorlarsa, duyurabilecek misin?

Dipnotlar

1.Tefsirlerde, Kitap kelimesiyle ilahi hükümlerin kastedildiği ifade edilmektedir. Çünkü Kur`an-ı Kerim`in değişik yerlerinde "Kitap" kelimesinin kökü olan "ketebe" fiili "şöyle hüküm konuldu" anlamında kullanılmaktadır. Buna göre yukarıdaki ayeti kerimede de "Kitap" kelimesi yaygın olarak bilinen isim anlamında değil "ketebe" fiilinin masdarı anlamında kullanılmıştır.