YUNUS SURESİ / 209
7.Bize kavuşmayı ummayan, dünya hayatına razı olan, ona gönüllerini kaptıranlar ve bizim ayetlerimizden gafil olanlar var ya;
8.İşte bunların kazandıklarına karşılık varacakları yer cehennemdir.
9.İman edip salih ameller işleyenleri ise Rableri imanları dolayısıyla doğru yola iletir. Naim cennetlerinde onların altlarından ırmaklar akar.
10.Orada onların duaları: "Ey Allah'ım! Senin şanın pek yücedir!" demektir. Aralarındaki dilekleri de "selâm"dır. Dualarının sonu ise: "Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun" (sözü)dür.
11.Allah eğer, insanların iyiliği acele istemeleri gibi onlara kötülüğü de acele verseydi süreleri hemen bitmiş olurdu. Ancak böyle, bize kavuşmayı ummayanları taşkınlıkları içinde böyle bocalar bir halde bırakırız.
12.İnsana bir darlık dokunduğunda yan yatarken veya otururken yahut ayakta bize dua eder. Ancak darlığını giderdiğimiz zaman adeta kendisine dokunmuş olan darlıktan dolayı bize dua etmemiş gibi hareket etmeye başlar. İşte aşırıya gidenlere yaptıkları böyle süslü gösterilmiştir.
13.Sizden önce, peygamberleri kendilerine apaçık delillerle geldiği halde haksızlık ettiklerinden ve zaten iman etmeyecekleri için nice nesilleri helak ettik. İşte suçlular topluluğunu böyle cezalandırırız.
14.Sonra, neler yapacağınızı görmek için onların ardından yeryüzüne sizi yerleştirdik.