TEVBE SURESİ / 207
123.Ey iman edenler! Kâfirlerden size yakın olanlarla savaşın [7]. Sizde bir sertlik bulsunlar. Allah'ın takva sahipleriyle beraber olduğunu bilin.
124.Bir sure indirildiğinde onlardan bazıları: "Bu, hanginizin imanını artırdı" der. İman edenlere gelince, bu onların imanlarını artırmıştır ve onlar buna sevinip müjdeleşirler.
125.Kalplerinde hastalık olanlarınsa pisliklerine pislik katmıştır [8] ve onlar kâfir olarak ölmüşlerdir.
126.Görmüyorlar mı ki, her yıl bir ya da iki kere imtihan ediliyorlar; sonra yine tevbe etmiyor ve ibret almıyorlar?
127.Bir sure indirildiğinde birbirlerine bakarak: "Sizi birisi görüyor mu?" (diye işaretleşirler) sonra da sıvışıp giderler. Anlamayan bir topluluk olmaları sebebiyle Allah onların kalplerini çevirmiştir.
128.Size içinizden, sıkıntıya düşmeniz kendisine ağır gelen, size oldukça düşkün, mü'minlere karşı şefkatli ve merhametli olan bir Peygamber gelmiştir.
129.Eğer yüz çevirirlerse de ki: "Allah bana yeter. O'ndan başka ilah yoktur. Ben O'na güvendim. O, büyük Arş'ın Rabbidir."

Dipnotlar

7.Yani kâfirlerin size en yakın olanlarından başlayarak onlara karşı muharebe dairenizi gittikçe genişletin.

8.Yani küfürlerine küfür katmıştır. İnkarcılıklarından dolayı her sure inişinde inkârcılıkları yani küfürleri artmakta, küfürlerinin artması ise onlar için pisliklerinin artması anlamını taşımaktadır.