TEVBE SURESİ / 201
87.Geride kalanlarla birlikte olmaya razı oldular ve kalplerine mühür vuruldu. Onlar artık anlamazlar.
88.Ancak Peygamber ve onunla birlikte olan mü'minler mallarıyla ve canlarıyla cihad ettiler. İşte bütün iyilikler onlaradır. Kurtuluşa erecek olanlar da onlardır.
89.Allah onlar için içinde sonsuza kadar kalacakları altından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte büyük kurtuluş budur.
90.Bedevilerden özür beyan edenler kendilerine izin verilmesi için geldiler. Allah'a ve Peygamberine karşı yalan söyleyenlerse yerlerinde oturdular. Onlardan inkâr edenlere acıklı bir azap erişecektir.
91.Zayıflar, hastalar ve harcayacak bir şey bulamayanlara, Allah ve Peygamberine bağlı kaldıkları takdirde herhangi bir günah yoktur. İyilik edenlerin aleyhine bir yol yoktur. Allah bağışlayandır, rahmet edendir.
92.Kendilerine binek bulman için sana geldiklerinde: "Size binek bulamıyorum" dediğin zaman harcayacak bir şey bulamadıklarından dolayı üzüntüden gözlerinden yaşlar akarak geri dönenler için de bir günah yoktur.
93.Ancak zengin oldukları halde senden izin isteyen ve geride kalanlarla birlikte olmaya razı olanların aleyhlerine yol vardır. Allah onların kalplerini mühürlemiştir; artık onlar anlamazlar.

Nüzul Sebepleri

91.İbnu Ebi Hatim`in Zeyd bin Sâbit`ten rivayet ettiğine göre savaş emri geldikten sonra kör bir adam Resulullah (a.s.)`a gelerek: "Ben kör biriyim, benim durumum ne olacaktır ey Resulullah (a.s.)?" diye sordu. Bunun üzerine bu ayeti kerime indirildi.

92.İbnu Ebi Hatim`in Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiğine göre Resulullah (a.s.) Müslümanlardan savaş için hazırlık yapmalarını istedi. Ashabdan bir grupla birlikte Abdullah bin Ma`kıl Resulullah (a.s.)`a gelerek: "Ey Resulullah (a.s.)! Bize binek bul!" dedi. Resulullah (a.s.): "Sizi bindireceğim bir şey bulamıyorum" dediler. Onlar da ağlayarak geri döndüler ve savaş gideri ve binek bulamadıklarından dolayı cihaddan geri kalmak kendilerine çok ağır geldi. Bunun üzerine Yüce Allah bu ayeti kerimeyi indirdi