TEVBE SURESİ / 195
48.Onlar daha önce de fitne çıkarmaya çalışmış ve sana karşı birtakım işler çevirmişlerdi. Sonunda onlar istemedikleri halde hak geldi ve Allah'ın emri üstünlük sağladı.
49.Onlardan bir de: "Bana izin ver, beni fitneye düşürme" diyen var. İyi bilin ki, onlar zaten fitnenin içine düşmüşlerdir. Cehennem de kâfirleri kuşatacaktır.
50.Sana bir iyilik ulaşsa onları rahatsız eder. Sana bir kötülük dokunduğunda da: "Biz önceden işimizi sağlama bağlamıştık" der ve sevinç içinde dönüp giderler.
51.De ki: " Allah'ın bizim için yazdığından başkası başımıza gelmez. O bizim dostumuzdur. Mü'minler yalnız Allah'a güvensinler."
52.De ki: "Siz bize iki iyilikten biri dışında bir şeyin gelmesini mi bekliyorsunuz? [5] Bizse Allah'ın ya kendi katından veya bizim ellerimizle sizi bir azaba uğratmasını bekliyoruz. Haydi bekleyin, biz de sizinle birlikte beklemekteyiz!"
53.De ki: "İster gönüllü olarak isterse gönülsüz bir şekilde sadaka verin, verdikleriniz kabul edilmeyecektir. Şüphesiz siz fasık bir topluluk oldunuz."
54.Sadakalarının kabul edilmesine engel olan tek şey, onların Allah'ı ve Peygamberini inkâr etmeleri, namaza ancak üşene üşene gelmeleri ve istemeye istemeye sadaka vermeleridir.

Dipnotlar

5.Burada iki iyilikten amaç Allah yolunda şehitlik ve zafere ulaşmaktır. Yani Müslümanların kavuşacakları bu iyiliklerden ikisi de onlar hakkında hayırlıdır.

Nüzul Sebepleri

49.Taberani, Ebu Nu`aym ve İbnu Merdeviye`nin Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiklerine göre Resulullah (a.s.) Tebük savaşına çıkmak istediğinde Cedd bin Kays`a: "Rumların üzerine savaşa çıkmaya ne dersin?" diye sordu. Cedd de: "Ey Resulullah (a.s.)! Ben kadınlara düşkün bir adamım. Rum kadınlarını görürsem fitneye düşerim, sen bana izin ver de beni fitneye düşürme" dedi. Bunun üzerine Yüce Allah bu ayeti kerimeyi indirdi. Bunu destekleyen bir rivayet de Cabir bin Abdullah (r.a.)`tan nakledilmiştir.

53.İbnu Cerir`in Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiğine göre (yukarıda sözü edilen) Cedd bin Kays, Resulullah (a.s.)`ın teklifine karşı: "Ben kadınları gördüğümde fitneye düşerim" dedikten sonra: "İstersen sana malımla yardımcı olayım" diye teklifte bulundu. Bunun üzerine Yüce Allah böyle buyurdu.