TEVBE SURESİ / 188
7.Kendileriyle Mescidi Haram'ın yanında antlaşma yaptıklarınızın dışında müşriklerin Allah katında ve Peygamber'i yanında nasıl antlaşmaları olabilir? Onlar size karşı dürüst davrandıkça siz de onlara karşı dürüst davranın [1]. Allah sakınanları sever.
8.Nasıl olur ki, eğer onlar size üstün gelecek olsalardı ne bir yakınlık bağı ne de bir antlaşma gözetirlerdi. Ağızlarıyla sizi hoşnut etmeye çalışıyorlar ama kalpleri istemiyor. Onların çoğu yoldan çıkmıştır.
9.Allah'ın ayetlerini az bir değere sattılar ve O'nun yolundan alıkoydular. Onların yaptıkları gerçekten ne kadar kötüdür!
10.Bir mü'min hakkında herhangi bir yakınlık bağı veya antlaşma gözetmezler. İşte aşırı gidenler bunlardır.
11.Eğer tevbe eder, namazı kılar ve zekatı verirlerse dinde sizin kardeşlerinizdirler. Bilen bir topluluk için ayetleri etraflıca açıklıyoruz.
12.Antlaşma yapmalarından sonra yeminlerinden dönerler ve dininize dil uzatırlarsa küfrün önderleriyle savaşın. Çünkü onlar açısından yeminlerin bir geçerliliği yoktur. Olur ki vazgeçerler.
13.Yeminlerini bozan, Peygamberi (yurdundan) çıkarmayı planlayan ve size karşı (savaşı) önce kendileri başlatmış olanlara karşı savaşmaz mısınız? Onlardan korkuyor musunuz? Eğer mü'minler iseniz kendisinden korkmanıza en layık olan Allah'tır.

Dipnotlar

1.Yani onlar sizinle olan antlaşmalarına bağlı kaldıkları sürece siz de onlarla olan antlaşmanıza bağlı kalın.

Nüzul Sebepleri

7."Kendileriyle Mescidi Haram`ın yanında antlaşma yaptıklarınızın dışında..." denirken kastedilenlerin kimler olduğu konusunda farklı rivayetler bulunmaktadır. Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet edildiğine göre bunlar Kureyş kabilesidir. Katade`den rivayet edildiğine göre Hudeybiye`de kendileriyle anlaşma yapılanlardır. Suddi ve daha başka bazı kişilerden rivayet edildiğine göre Resulullah (a.s.) ile anlaşma yapan Beni Bekr kabileleridir. Mücahid`den rivayet edildiğine göre de Resulullah (a.s.) ile dostluk (hilf) anlaşması yapan Huza`a kabilesidir.