9.TEVBE SURESİ

Bu surenin 102-118. ayetlerinde tevbenin mahiyetinden ve kabul edilme şartlarından sözedildiğinden dolayı bu ad verilmiştir. Surenin bir diğer adı da "Berae suresi"dir. Bu adla anılmasının sebebiyse surenin birinci ayetinde "berae: uyarı, ültimatom" kelimesinin geçmesidir. 129 ayettir ve Medine döneminde inmiştir.

1.Allah'tan ve Peygamber'inden kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere bir uyarıdır.
2.Yeryüzünde dört ay daha dolaşın ve bilin ki Allah'ı aciz bırakamayacaksınız ve Allah kâfirleri rezil edecektir.
3.Allah ve Peygamber tarafından "Büyük Hac (Haccı Ekber)" gününde insanlara duyurulur ki, Allah ve Peygamber'i Allah'a ortak koşanlardan uzaktırlar. "Eğer tevbe ederseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Eğer yüz çevirirseniz bilin ki siz Allah'ı aciz bırakamayacaksınız." İnkar edenleri acıklı bir azapla müjdele.
4.Ancak kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklerden size karşı herhangi bir eksiklik yapmayan ve aleyhinize kimseyle yardımlaşmayanlar müstesnadır. Onlarla olan antlaşmanızı belirlenmiş süreye kadar devam ettirin. Allah sakınanları sever.
5.Haram aylar çıktıktan sonra müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün, onları tutun, hapsedin ve bütün gözetleme yerlerinde onları bekleyin. Eğer tevbe eder, namazı kılar ve zekatı verirlerse artık yollarını serbest bırakın. Allah bağışlayıcı, rahmet edicidir.
6.Eğer müşriklerden biri senden eman dilerse ona eman ver ki Allah'ın sözünü dinlesin. Sonra onu güven içinde olacağı yere ulaştır. Böyle yap, çünkü onlar bilmeyen bir topluluktur.