ENFAL SURESİ / 185
62.Şayet seni aldatmak isterlerse (bil ki) Allah sana yeter. Kendi yardımıyla ve mü'minlerle seni destekleyen O'dur.
63.O, onların (mü'minlerin) kalplerinin arasını uzlaştırdı. Sen yeryüzünde bulunanların tümünü harcasaydın onların kalplerinin arasını uzlaştıramazdın ama Allah aralarını uzlaştırdı. Şüphesiz O yücedir, hakimdir.
64.Ey Peygamber! Sana ve sana uyan mü'minlere Allah yeter.
65.Ey Peygamber! Mü'minleri savaşa teşvik et. Sizden sabırlı yirmi kişi olursa iki yüz kişiyi yener. Eğer sizden yüz kişi olursa inkâr edenlerden bin kişiyi yener. Çünkü onlar anlamayan bir topluluktur.
66.Şu an Allah üzerinizdeki yükü hafifletti ve sizde zaaf olduğunu bildi. Sizden sabırlı yüz kişi bulunursa iki yüz kişiyi yener. Eğer sizden bin kişi olursa Allah'ın izniyle iki bin kişiyi yener. Allah sabredenlerle beraberdir.
67.Bir Peygamber'e savaş yerinde kesin galibiyet sağlamadan esir almak yaraşmaz. Siz dünya varlığını istiyorsunuz Allah ise (sizin için) ahireti istiyor. Allah yücedir, hakimdir.
68.Eğer Allah'ın daha önce verilmiş bir hükmü olmasaydı aldıklarınızdan dolayı size büyük bir azap dokunurdu.
69.Ganimet olarak ele geçirdiklerinizden helal ve temiz olarak yiyin ve Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah bağışlayıcıdır, rahmet edicidir.

Nüzul Sebepleri

64.Taberani`nin ve daha başkalarının Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiklerine göre bu ayeti kerime Hz. Ömer (r.a.)`in Müslüman olması üzerine indirildi. İbnu Ebi Hatim, Said bin Cubeyr`den, Ebu Şeyh, Said bin el-Museyyib`den ve Bezzar Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan aynı manada rivayetler nakletmişlerdir.

65-66.İshak bin Rahuye`nin Müsned`inde Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiğine göre Yüce Allah Müslümanlardan bir kişinin on kişiye karşı direnmesini emredince bu onlara zor ve ağır geldi. Bunun üzerine Yüce Allah bu yükü hafifletti ve bir kişinin iki kişi karşısında direnmesini emretti. Buhari`nin Sahih`inde de Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan bu manada bir rivayet nakledilmiştir.