ENFAL SURESİ / 182
41.Allah'a ve (hakla bâtılın) ayrıldığı günde, iki topluluğun karşı karşıya geldiği o günde, kulumuza indirilmiş olana iman ediyorsanız bilin ki, ganimet olarak ele geçirdiklerinizin beşte biri Allah, Resulu, yakınlar,[7] yetimler, düşkünler ve yolda kalmış kişi içindir. Allah her şeye güç yetirendir.
42.O gün siz vadiye en yakın onlar ise en uzak yamaçta bulunuyorlardı. Kervan ise sizden daha aşağıda bulunuyordu. Eğer bir yerde sözleşmiş olsaydınız belki sözleştiğiniz vakitte buluşamazdınız. Ancak Allah, helak olanın apaçık bir delille helak olması yaşayanın da apaçık bir delille yaşaması için yapılması kesinleşmiş olan işi yaptı. Muhakkak ki Allah duyandır, bilendir.
43.Allah sana onları uykunda az gösteriyordu. Eğer çok gösterseydi yılgınlığa düşer ve işte (savaş konusunda) tartışmaya girerdiniz. Ancak Allah kurtardı. O, kalplerde olanı bilmektedir.
44.Karşı karşıya geldiğiniz zaman da, Allah, yapılması kesinleşmiş olan işi yerine getirmek için sizin gözünüzde onları, onların gözlerinde de sizi az gösteriyordu. İşler hep Allah'a döndürülür.
45.Ey iman edenler! Bir toplulukla karşı karşıya geldiğiniz zaman kararlılık gösterin ve Allah'ı çokça anın ki başarıya erişesiniz.

Dipnotlar

7.Burada yakınlar denilirken Resulullah (a.s.)`ın akrabaları kastedilmektedir. Bunların zekat almaları haram olduğundan kendilerine ganimetten pay verilmektedir. Kaynaklarda bildirildiğine göre Resulullah (a.s.)`ın akrabalarından kendilerine ganimetin beşte birinden pay verilenler Haşimoğullarıyla Abdulmuttalib oğullarıdır. Bir görüşe göre ise sadece Haşimoğullarıdır. Bir başka görüşe göre de bütün Kureyş kabilesidir.