A'RAF SURESİ / 175
188.De ki: "Allah dilemedikçe ben kendime herhangi bir yarar veya zarar verecek güce sahip değilim. Eğer gaybı biliyor olsaydım, hayrı artırırdım ve bana bir kötülük dokunmazdı. [16] Ben sadece iman eden bir topluluk için bir uyarıcı ve müjdeciyim."
189.O sizi tek bir candan yarattı; ondan kendisiyle huzur bulması için eşini var etti. Eşiyle birleşince eşi hafif bir yük yüklendi ve onu gezdirdi. Yükü, ağırlaşınca Rabbleri Allah'a: "Eğer bize sağlıklı (bir çocuk) verirsen sana şükredenlerden olacağız" diye dua ettiler.
190.(Allah) onlara sağlıklı bir çocuk verince de, kendilerine verdiği şeyde O'na ortak koşmaya başladılar. Allah onların ortak koştuklarından yücedir. [17]
191.Kendileri yaratılan ve bir şey yaratmayan şeyleri Allah'a ortak mı koşuyorlar?
192.Ortak koştukları şeyler ne onlara yardımda bulunabilir ne de bizzat kendilerine yardım edebilirler.
193.Onları doğru yola çağırsanız size uymazlar. Onları çağırsanız da sussanız da sizin için birdir.
194.Allah'tan başka taptıklarınız da sizin gibi kullardır. Eğer doğru sözlü iseniz çağırın onları da size cevap versinler.
195.Onların yürüyecek ayakları mı yoksa tutacak elleri mi yoksa görecek gözleri mi yoksa duyacak kulakları mı var? De ki: "Ortaklarınızı çağırın, sonra bana tuzak kurun. Haydi bana hiç göz açtırmayın!."

Dipnotlar

16.Daha çok hayır yapardım veya elimdeki hayırlı varlıkların miktarını artırırdım. Hazırlığımı ona göre yapardım ve böylece bana herhangi bir kötülük dokunmazdı.

17.Burada Hz. Adem ve Havva (a.s.)`dan sonra insanların yaptıklarına dikkat çekilmektedir. Yoksa Hz. Adem ve Havva (a.s.) Allah`a ortak koşmuş değillerdir.