A'RAF SURESİ / 165
121."Alemlerin Rabbine iman ettik.
122.Musa ve Harun'un Rabbine" dediler.
123.Firavun şöyle dedi: "Ben size izin vermeden önce ona iman mı ettiniz? Bu, halkını içinden çıkarmak amacıyla şehirde kurmuş olduğunuz bir tuzaktır. Yakında bileceksiniz.
124.Sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kesecek sonra hepinizi asacağım."
125.Onlar da şöyle dediler: "Muhakkak ki biz Rabbimize döneceğiz.
126.Sen bizden sırf, Rabbimizin ayetleri bize geldiğinde onlara iman ettik diye öç alıyorsun. Ey Rabbimiz! Bize bolca sabır ver ve canlarımızı Müslümanlar olarak al."
127.Firavun toplumundan ileri gelenler: "Sen Musa'yı ve kavmini yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaları, seni ve ilahlarını terk etmeleri için bırakacak mısın?" dediler. O da: "Onların oğullarını öldürecek ve kadınlarını sağ bırakacağız. Biz onların üstünde ezici bir güce sahibiz" dedi.
128.Musa da kavmine: "Allah'tan yardım dileyin ve sabredin. Yeryüzü Allah'ındır, ona kullarından dilediğini mirasçı kılar. Sonuç ise takva sahiplerinindir" dedi.
129.Onlar: "Bize, sen gelmeden önce de eziyet edildi sen geldikten sonra da!" dediler. O da: "Olur ki Rabbiniz, düşmanınızı helak edip, sizi onların yerlerine yerleştirir ve sizin nasıl davranacağınıza bakar" dedi. [7]
130.Şüphesiz biz Firavun'un ailesini belki öğüt alırlar diye kıtlık ve meyvelerden eksiltme yoluyla sıktık.

Dipnotlar

7.Yani yeryüzünde size güç ve imkan vererek bu nimetleri nasıl değerlendirdiğinizi gözler; kulluk görevinizi hakkıyla yerine getirip getirmediğinize bakar.