A'RAF SURESİ / 164
105.Bana yaraşan, Allah hakkında gerçek olandan başkasını söylememektir. Size Rabbinizden açık bir belge getirdim. Artık İsrailoğullarını benimle birlikte gönder."
106.(Firavun): "Eğer bir mucize getirdiysen; doğru sözlülerden isen, onu ortaya koy" dedi.
107.Bunun üzerine (Musa) asasını attı ve bir anda apaçık bir yılan oluverdi.
108.Ardından elini çıkardı. O da bakanlara bembeyaz görünüverdi.
109.Firavun'un toplumundan ileri gelenler dediler ki: "Bu bilgin bir büyücüdür.
110.Sizi toprağınızdan çıkarmak istiyor. Buna göre ne buyurursunuz?"
111."Onu ve kardeşini şimdilik beklet. Sonra şehirlere toplayıcılar gönder.
112.Bütün bilgin büyücüleri sana getirsinler" dediler.
113.Büyücüler Firavun'a gelip: "Eğer üstün çıkan biz olursak bize elbette bir mükafat olacak değil mi?" dediler.
114.O da: "Evet. Hem o zaman siz, bana yakın kimselerden olacaksınız" dedi.
115.(Büyücüler): "Ey Musa! Sen mi atacaksın yoksa önce atan biz mi olalım?" dediler.
116.(Musa): "Atın" dedi. Attıklarında insanların gözlerini büyülediler, onları dehşete düşürdüler ve büyük bir büyü ortaya koydular.
117.Bunun üzerine biz Musa'ya: "Asanı at" diye vahyettik. Bir de baktılar ki o, onların uyduruverdikleri şeyleri yutuyor.
118.Böylece hak ortaya çıktı ve onların yaptıkları ortadan silindi.
119.Onlar burada yenildiler ve zelil oldular.
120.Büyücüler hemen secdeye kapandılar.