A'RAF SURESİ / 155
38.(Allah): "Sizden önce geçmiş olan cin ve insan topluluklarıyla ateşe girin" der. Her topluluk girdikçe kardeşine [4] lanet eder. Nihayet hepsi birbirlerinin ardından oraya toplandıklarında sonrakiler öncekiler [5] hakkında: "Ey Rabbimiz! Şunlar bizi saptırdılar, onlara ateşten kat kat azap ver" derler. O da: "Herkes için kat kattır ama siz bilmiyorsunuz" der.
39.Öncekiler de sonrakilere: "Sizin bize bir üstünlüğünüz yoktu. Kazandıklarınıza karşılık azabı tadın" derler.
40.Ayetlerimizi yalanlayan ve onlara karşı büyüklük taslayanlara göğün kapıları açılmaz ve deve iğne deliğinden geçmedikçe onlar cennete giremezler. Suçluları işte böyle cezalandırırız.
41.Onlar için cehennemden yataklar ve üstlerini kaplayan (ateşten) örtüler vardır. Zalimleri işte böyle cezalandırırız.
42.İman edip iyi işler işleyenler ise -ki biz hiçbir canı yapabileceğinden fazlasıyla yükümlü tutmayız- işte onlar cennete girecek olanlardır. Onlar orada sürekli kalacaklardır.
43.Gönüllerinde kin adına ne varsa hepsini çıkarmışızdır ve altlarından ırmaklar akmaktadır. "Bizi doğru yola ileterek buraya kavuşturan Allah'a hamd olsun. Eğer Allah bize hidayet vermiş olmasaydı biz doğru yola giremezdik. Şüphesiz ki Rabbimizin elçileri hakkı getirdiler" derler. Onlara: "İşte bu cennete yaptıklarınıza karşılık olarak mirasçı kılındınız" diye seslenilir.

Dipnotlar

4.Kendi ile aynı anlayışı benimsemiş yahut kendisinin örnek almış olduğu topluluğa

5.Burada "sonrakiler" denilirken kastedilenler küfür ve sapıklıkta başkalarına uyan, onların arkalarından gidenlerdir. "Öncekiler" denilirken kastedilenler ise küfür ve sapıklıkta başkalarına öncülük etmiş olanlardır.