A'RAF SURESİ / 153
23."Ey Rabbimiz! Biz kendimize haksızlık ettik. Sen bizi bağışlamaz ve bize rahmet etmezsen muhakkak ki zarar edenlerden oluruz" dediler.
24.(Allah da): "Birbirinize düşman olarak inin. Siz yeryüzünde belli bir süreye kadar kalacak ve orada geçim süreceksiniz" dedi.
25.(Yine) "Orada yaşar, orada ölür ve oradan çıkarılırsınız" dedi.
26.Ey Adem oğulları! Size avret yerlerinizi örten giysi ve giyinip süsleneceğiniz elbise indirdik. Takva elbisesi ise en hayırlı olandır. İşte bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Umulur ki öğüt alırlar.
27.Ey Adem oğulları! Şeytan, anne babanızın avret yerlerini kendilerine göstermek için elbiselerini soyarak onları cennetten çıkardığı gibi sizi de yanılgıya düşürmesin. O ve taraftarları, sizin kendilerini göremediğiniz yerden sizi görmektedirler. Biz şeytanları iman etmeyenlerin dostları kıldık.
28.Onlar bir hayasızlık yaptıklarında: "Biz babalarımızı bu işler üzere bulduk, Allah da bize böyle emretti" derler. De ki: "Allah kesinlikle hayasızlığı emretmez. Siz Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz?"
29.De ki: "Rabbim adaleti emretti. Her secde yerinde yüzlerinizi (O'na) doğrultun ve dini yalnız kendisine has kılarak [2] O'na dua edin. Sizi ilk kez yarattığı gibi (O'na) dönersiniz.
30.(Allah) bir grubu doğru yola yöneltti, bir grup için de sapıklık hak oldu. Onlar Allah'ı bırakıp şeytanları dost edinmekte ve kendilerinin doğru yol üzere olduklarını sanmaktadırlar.

Dipnotlar

2.Dini yalnız Allah`a has kılıp her türlü gösterişten uzak ve tam bir samimiyet ile.

Nüzul Sebepleri

28.Abdullah bin Abbas (r.a.) ve Mücahid`in bildirdiklerine göre cahiliye dönemi müşrikleri Ka`be`yi çıplak olarak tavaf eder ve: "Biz atalarımızı bu işler üzere bulduk, Allah da bize böyle emretti" derlerdi. Bu ayeti kerime de bununla ilgili olarak indirildi. Bazı rivayetlerde ise müşriklerin atalarından devraldıklarını ve Allah`ın kendilerine emrettiğini ileri sürdükleri işleri şirkle ilgili amelleriydi. Birtakım rivayetlerde ise müşriklerin, yaptıkları bütün kötü fiiller hakkında: "Biz babalarımızı bu işler üzere bulduk, Allah da bize böyle emretti" gerekçesini kullandıkları ve ayeti kerimenin de bu gerekçeye karşı indirildiği bildirilmiştir.