A'RAF SURESİ / 152
12.(Allah): "Sana emrettiğimde, seni secde etmekten alıkoyan ne oldu?" dedi. O da: "Ben ondan üstünüm. Beni ateşten yarattın onu ise çamurdan yarattın" dedi.
13.(Allah): "Öyleyse oradan in. Orada büyüklenmeye hakkın olamaz. Çık. Sen küçük düşürülenlerdensin" dedi.
14.(İblis): "Onların yeniden diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver" dedi.
15.(Allah): "Haydi, sen kendilerine mühlet verilenlerdensin" dedi.
16.(İblis de) şöyle dedi: "Beni azgınlığa düşürmene karşılık onlara karşı senin doğru yolunun üstünde oturacağım.
17.Sonra onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım. Böylece sen onların çoğunu şükredenlerden bulmayacaksın."
18.(Allah da) şöyle dedi: "Oradan kınanmış ve kovulup aşağılanmış olarak çık. Onlardan kim sana uyarsa cehennemi hep sizinle dolduracağım."
19."Ey Adem! Sen de eşinle birlikte cennete yerleş ve orada istediğiniz her yerden yiyin. Ancak şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz."
20.Şeytan o ikisinin bedenlerinden gizlenmiş olan ayıp yerlerini kendilerine göstermek için onlara vesvese verdi ve: "Rabbinizin sizi bu ağaçtan menetmesi sırf melek yahut sonsuz hayat süreceklerden olmamanız içindir" dedi.
21.Ayrıca: "Şüphesiz ki ben size öğüt verenlerdenim" diye onlara karşı yemin etti.
22.Böylece onları aldatıp bulundukları yerden aşağı indirdi. Ağacın meyvesini tattıklarında avret yerleri kendilerine göründü ve üzerlerini cennet yaprakları ile örtmeye başladılar. Bunun üzerine Rabbleri onlara: "Ben sizi bu ağaçtan menetmemiş miydim ve size 'şüphesiz ki şeytan size açık bir düşmandır' dememiş miydim?" diye seslendi.