7.A'RAF SURESİ

A'raf cennet ile cehennem arasında bir yerdir. Bu surenin 46. ayetinde A'raf'tan söz edildiğinden dolayı bu ad verilmiştir. Mekke devrinde inmiştir. 206 ayettir.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1.Elif. Lam. Mim. Sad.
2.Bu sana indirilen bir Kitap'tır. Onunla uyarman ve mü'minlere öğüt vermen hususunda gönlünde bir sıkıntı olmasın.
3.Size Rabbinizden indirilene uyun ve O'ndan ayrı dostlar edinip onlara uymayın. Pek az öğüt alıyorsunuz!
4.Biz nice kasabaları helak ettik. Onlara azabımız ya gece vakti veya gündüz uykusuna yattıkları sırada ulaştı.
5.Kendilerine azabımız geldiğinde: "Şüphesiz biz zalim kimselerdik" demekten başka savunmaları olmadı.
6.Kendilerine peygamber gönderilmiş olanlara da, peygamber olarak gönderilenlere de soracağız.
7.(Yapıp ettiklerini) onlara bilgi ile anlatacağız; çünkü biz onlardan habersiz değildik.
8.Gerçek tartı o gündedir. [1] Kimin tartıları ağır gelirse işte kurtuluşa erecekler onlardır.
9.Kimin tartıları hafif gelirse onlar da ayetlerimize karşı haksızlık etmelerinden dolayı kendilerini zarara sokanlardır.
10.Doğrusu sizi yeryüzüne yerleştirdik ve size orada çeşitli geçim imkanları verdik. Çok az şükrediyorsunuz!
11.Sizi yarattık, sonra size şekil verdik, sonra meleklere: "Adem'e secde edin" dedik. İblis dışında hepsi secde etti. O ise secde edenlerden olmadı.

Dipnotlar

1.Yani kıyamet gününde gerçek anlamda adalete uygun bir tartı olacaktır. Burada tartının nasıl olacağı konusunda değişik açıklamalarda bulunulmuştur. Bazı müfessirlere göre insanların dünyada işlemiş oldukları amellere kıyamet gününde belli cisimler haline gelirler ve bu halleriyle amel terazisine konurlar. Bazı müfessirlere göre kıyamet gününde tartılacak olan amellerin yazılı olduğu defterlerdir. Birtakım müfessirler de burada tartı ile adaletle hüküm verilmesi anlamının kastedildiğini söylemişlerdir.