EN'AM SURESİ / 146
138.Yine kendi zanlarınca: "Bunlar dokunulmaz ekinler ve hayvanlardır. Bunları bizim istediğimizden başkası yiyemez. Bunlar da sırtlarına binilmesi ve yük yüklenilmesi yasaklanmış hayvanlardır" dediler. Allah'a iftirada bulunarak bazı hayvanların üzerlerine de Allah'ın adını anmazlar. Allah onları iftira etmelerinden dolayı cezalandıracaktır.
139.Yine: "Şu hayvanların karınlarında olanlar yalnız erkeklerimize özeldir ve hanımlarımıza yasaktır. Eğer ölü olursa (ölür doğar veya doğar doğmaz ölürse) o zaman herkes ona ortaktır" dediler. Allah onlara bu nitelendirmelerinin cezasını verecektir. O hakimdir, alimdir.
140.Akılsızlıkları yüzünden bilgisizce çocuklarını öldüren ve Allah'a iftirada bulunarak Allah'ın onlara rızık olarak verdiği şeyleri kendilerine haram kılanlar elbette hüsrana uğramışlardır. Onlar sapıtmışlar ve doğru yola erememişlerdir.
141.Çardaklı ve çardaksız bahçeler meydana getiren, tatları birbirinden farklı hurmalar ve ekinler, birbirine benzeyen ve benzemeyen zeytinler ve narlar yaratan O'dur. Ürün verdiğinde ürününden yiyin ve hasad gününde de hakkını verin. İsraf da etmeyin. Çünkü O israf edenleri sevmez.
142.Hayvanlardan da yük taşıyan ve kesilen (veya tüylerinden döşekler yapılan) [16] türler yarattı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden yiyin ve şeytanın izinden gitmeyin. Şüphesiz o sizin için açık bir düşmandır.

Dipnotlar

16.Ayeti kerimenin metninde geçen "ferş" kelimesi hakkında müfessirler farklı açıklamalarda bulunmuşlardır. Bazılarına göre bununla kesim için beslenen hayvanlar kastedilmektedir. Çünkü bunlar kesilmek için yere yatırılır. Bazı müfessirler ise bununla binek olarak kullanılmaya elverişli olmayan küçük hayvanların kastedildiğini söylemişlerdir. Bir başka açıklamaya göre de burada kastedilenler yünlerinden veya kıllarından döşek vs. yapılan hayvanlardır.