EN'AM SURESİ / 140
95.Taneyi ve çekirdeği yaran şüphesiz Allah'tır. Ölüden diriyi çıkarır. Diriden de ölüyü çıkarandır. İşte Allah budur. Böyleyken siz nasıl yüz çeviriyorsunuz?
96.Gece karanlığını yarıp sabahı ortaya çıkaran O'dur. Geceyi bir dinlenme zamanı güneş ve ayı da bir hesap ölçüsü yaptı. Bu, yüce ve alim olanın düzenlemesidir.
97.Yine O, karanın ve denizin karanlıklarında yolunuzu bulabilesiniz diye sizin için yıldızları yarattı. Bilen bir topluluk için ayetleri etraflıca açıkladık.
98.Sizi bir tek candan yaratan O'dur. Sizin için karar kıldığınız bir yer ve emanet (geçici) olarak kaldığınız bir yer vardır. [10] Anlayan bir topluluk için ayetleri genişçe açıkladık.
99.Gökten su indiren de O'dur. Onunla her tür bitki bitirdik. Onlardan yeşillikler çıkardık. O yeşilliklerden de birbirinin üstüne yüklenmiş taneler çıkardık. Hurmaların tomurcuklarından birbirlerine yakın salkımlar oluşturduk. Yine kimisi birbirine benzeyen, kimisi de benzemeyen üzümlerden, zeytinlerden ve narlardan bahçeler meydana getirdik. Meyve vermeleri sırasında bunların meyvelerine ve bu meyvelerin olgunlaşmış hallerine bakın. Şüphesiz bütün bunlarda iman eden bir topluluk için ayetler vardır.
100.Cinleri Allah'a ortak koştular. Oysa onları O yaratmıştır. Yine hiçbir bilgiye dayanmaksızın O'na oğullar ve kızlar yakıştırdılar. O, onların vasıflandırmalarından uzak ve yücedir.
101.Gökleri ve yeri yoktan yaratan O'dur. O'nun bir eşi yokken çocuğu nasıl olur? Her şeyi O yaratmıştır ve O her şeyi bilmektedir.

Dipnotlar

10.Ayeti kerimedeki "karar kılınan yer" ile "emaneten kalınan yer" hakkında tefsirlerde değişik açıklamalarda bulunulmuştur. Bazı müfessirlere göre emaneten kalınan yer babaların sulbleri, karar kılınan yer ise ana rahimleridir. Bazı müfessirlere göre de insan dünyaya geldikten sonra bu dünyada belli bir süre karar kıldığı ve sonra da kabire emanet edildiğinden dolayı "karar kılınan yer" ile dünya "emaneten kalınan yer" ile de kabir kastedilmektedir. Bazı müfessirler ise "emaneten kalınan yer" ile kabrin, "karar kılınan yer" ile de cennet ya da cehennemin kastedildiğini söylemişlerdir.